glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

750 tys. zł grantu na projekt "W poszukiwaniu misji emigracji. Polsko-rosyjskie kontakty literackie w latach 1918-89"

Bardzo nam miło poinformować, że projekt ?W poszukiwaniu misji emigracji. Polsko-rosyjskie kontakty literackie w latach 1919-1989?, którego koordynatorem jest pracownik naukowy Wydziału Nauk Humanistycznych prof. Piotr Mitzner, uzyskał dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, ustanowionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W tegorocznej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki dofinansowanie uzyskały projekty w trzech modułach: badawczym (wspieranie długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej oraz projekty realizowane we współpracy międzyśrodowiskowej i międzydyscyplinarnej przez zespoły polsko-zagraniczne), w module wspierającym młodych humanistów (wspieranie zespołowych badań naukowych realizowanych przez doktorantów w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej, interdyscyplinarnej lub międzynarodowej, finansowanie stypendiów doktorskich i post-doktorskich na realizację projektów o istotnym znaczeniu dla humanistyki) oraz w module upowszechniającym wyniki polskich badań humanistycznych na świecie (tłumaczenia i publikacja dzieł o najwyższym poziomie naukowym).Narodowy Program Rozwoju Humanistyki został ustanowiony 5 listopada 2010 roku. Jego budżet to prawie 200 mln zł. Dotychczas w programie sfinansowano projekty badawcze na ponad 110 mln zł. Będą one realizowane przez polskich humanistów przez najbliższe lata. Przed ustanowieniem programu średnie nakłady na projekty badawcze w dziedzinach humanistycznych wynosiły ok. 15-19  mln zł rocznie.Program to nie jedyne wsparcie dla badaczy z obszaru nauk humanistycznych. Badania prowadzone przez humanistów oraz staże podoktorskie dofinansowuje także Narodowe Centrum Nauki. Kwoty na granty rosną z roku na rok. W 2011 roku było to ok. 24 mln zł, a w 2012 - ponad 36 mln zł. Coraz więcej pieniędzy NCN przeznacza też na nauki społeczne, np. pedagogikę, psychologię, socjologię, prawo, ekonomię, demografię. W 2011 roku ponad 40 mln zł, a w tym roku jest to prawie 59 mln zł.Fundusze dla badaczy rozdzielne są w konkursach. Równy dostęp do grantów ? w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki oraz przyznawanych przez NCN - mają naukowcy z uczelni publicznych i niepublicznych.

Grant przyznany prof.Mitznerowi dostał dofinansowanie  z pierwszego  modułu badawczego  konkursu, czyli wspierania długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej (kultury w Polsce).

Piotr Mitzner- teatrolog, poeta, eseista, pisarz. Jestabsolwentem Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej PWST. Pracował w działach literackich teatrów: Teatru Powszechnego w Warszawie, Teatru im. S. Jaracza w Łodzi i in. W latach 1981-1989 należał do kierownictwa niezależnego wydawnictwa "Krąg". Od 1983 do 1997 r. współredaktor "Karty". W latach 1993?1999 dyrektor ośrodka kultury "Koło Podkowy". Od 1999 wykładowca Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie(m.in. prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych w latach 2000-2005). Obecnie zastępca redaktora naczelnego miesięcznika ?Nowaja Polsza?. Współpracuje m.in. z "Dialogiem", "Podkowiańskim Magazynem Kulturalnym", "Zeszytami Literackimi", "Tekstualiami".

W 2005 został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, zaś w 2009? Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Laureat Nagrody Literackiej Fundacji Kultury (2000).

Jego tom poezji  ?Kropka? był nominowany w 2012 roku do Nagrody Nike.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach