Modern and contemporary Anglophone literatures: social discourses on identities

Szanowni  Państwo, 

 w dniach od 4 do 22 listopada br.  na  Wydział Nauk Humanistycznych UKSW przyjedzie z cyklem  wykładów  pt: Modern and contemporary Anglophone literatures: social discourses on identities Prof. Petia Tsoneva z Uniwersytetu  im. Cyryla i Metodego  w Wielkim Tyrnowie w Bułgarii.

Jak sama autorka tłumaczy:

Cykl prezentowanych przeze mnie  wykładów ma na celu podniesienie świadomości studentów na temat głównych trendów literackich i kulturowych, które zdominowały krajobraz literacki ostatnich dwóch wieków. Oferuje spojrzenie na różnorodne sytuacje historyczne, kulturowe i polityczne oraz reakcje literackie na nie w celu zbadania roli literatury w czytaniu i interpretowaniu faktów. W szczególności kurs koncentruje się na pisarstwie migrantów w języku angielskim , oferując w ten sposób alternatywne podejście, zaczynając od autorów o ugruntowanej pozycji, po głosy autorskie, które często pochodzą z etnicznych „peryferii” (Afryka, Bliski Wschód, społeczności Indian amerykańskich, wschodnie Europa). Połączenie wszystkich perspektyw jest niezbędnym narzędziem, które pomoże rozszerzyć sposób, w jaki oceniamy różnicę i myślimy poza granicami.

 Przedmiot dedykowany jest  studentom  studiów, magisterskich(1 i 2 rok) oraz licencjackich (2 i  3 rok) kierunku polonistyka Wydziału Nauk Humanistycznych  UKSW.

Językiem  wykładowym jest język  angielski. Zaliczenie przedmiotu  równoznaczne jest z  uzyskaniem  6 punktów ECTS.

Kurs  jest finansowany z Funduszy Europejskich i  jest  częścią większego  grantu: Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne Zarządzanie” NR  POWR.03.05.00-00-Z230/17. Udział w zagranicznym projekcie  grantowym zaś jest tzw. dodatkowym doświadczeniem  zawodowym, które będzie dużym atutem przyszłego  absolwenta UKSW.

Zapisy  przez system USOS od dnia 30.10.2019 do 03.11.2019 do godz 23.59.

Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do piątku (4-22.11) w s. 223, od g. 15.30 do g. 18.30

Pełny opis: https://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=WH-KON-MoConAng

Serdecznie zachęcamy do  uczestnictwa w kursie

W imieniu kierownictwa Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW

koordynator wizyty, Dr Piotr Dejneka

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach