L'Italia contemporanea e il sistema dell'informazione (System informacyjny współczesnych Włoch)-60 godzin

Szanowni  Państwo, 

 w dniach od 7-10 października, 4-8 listopada, 2-6 grudnia 2019 br,  przyjedzie na Wydział Nauk Humanistycznych UKSW z cyklem  wykładów  pt: L'Italia contemporanea e il sistema dell'informazione (60 h) prof. Enrico Landoni (Uniwersytet eCampus, Włochy. )Zachęcamy wszystkich studentów kierunku Filologia włoska, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zainteresowanych komunikacją społeczną do zapisu  na wyżej wymieniony przedmiot. Zaliczenie przedmiotu równoznaczne jest z uzyskaniem 6 punktów ECTS. Zajęcia prowadzone będą wg harmonogramu dostępnego w systemie usos.

Limit miejsc: 35

Rejestacja na zajęcia rozpoczyna się 7. października (godz. 15.00) i potrwa do 8. października 2019 do godz 23.59.

Przedmiot dedykowany jest dla osób ze znajomością języka włoskiego na poziomie B2 (FW, Ist., 2 i 3 rok oraz II st. 1 i 2 rok)

  1. Celem kursu jest przedstawienie  teorii komunikacji społecznej  zwłaszcza  jej specyfiki  we współczesnych  Włoszech.
  2. kurs  jest finansowany z Funduszy Europejskich i  jest  częścią większego  grantu: Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne Zarządzanie” NR  POWR.03.05.00-00-Z230/17. Udział w zagranicznym projekcie  grantowym zaś jest tzw. dodatkowym doświadczeniem  zawodowym, które będzie dużym atutem przyszłego  absolwenta UKSW.

Serdecznie zachęcamy do  uczestnictwa w kursie

W imieniu kierownictwa Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW

koordynatorzy wizyty

Dr Leonardo Masi, Dr Piotr Dejneka

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach