Harmonogram rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym 2019/2020

I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej, muzeologii - studia I stopnia - studenci zostaną zapisani automatycznie zgodnie z podziałem na grupy dziekańskie.
I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej- studia II stopnia, 30.09.2019, godz. 19.00 *Rejestracja dla I roku II stopnia filologii włoskiej odwołana z przyczyn technicznych!
II rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej, muzeologii- studia I stopnia, 29.09.2019, godz. 20.00
II rok filologii polskiej, kulturoznawstwa - studia II stopnia, 29.09.2019, godz. 19.00
III rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej, muzeologii- studia I stopnia, 28.09.2019, godz. 20.00
*Rejestracja na konwersatoria, 30.09.2019, godz. 20.00 *Rejestracja odwołana z przyczyn technicznych!

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach