Dzień organizacyjny dla studentów I roku

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO  DLA STUDENTÓW 1 ROKU WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH

W DNIU 30 WRZEŚNIA 2019 r.

9.00 - 9.30  - spotkanie z Kolegium Dziekańskim i Dyrektorami Instytutu s. 326

9.30 - 11.00 - spotkanie z Samorządem Studentów

11.30 - 12.00 -  spotkanie z opiekunami  roku:
1 r. Filologia polska  - opiekun dr Magdalena Partyka s. 326
1 r. Filologia włoska - opiekun dr Roberto Peressin s. 215
1 r. Filologia klasyczna  - opiekun dr Filip Doroszewski s. 322
1 r. Kulturoznawstwo - opiekun dr Kama Pawlicka s. 228
1 r. Muzeologia - dr Anna Wiśnicka, s. 324
1 r. Filologia polska, studia II stopnia - dr  Łukasz Kucharczyk, s. 227
1 r. Kulturoznawstwo, studia II stopnia - dr Dorota Dąbrowska, s. 321
1. r. Filologia włoska, studia II stopnia - dr Ewa Nicewicz-Staszowska, s. 227A

12.00 - 14.30 - odbiór legitymacji, podpisywanie ślubowania – Dziekanat s. 314

14.30 -16.00 -  szkolenie BHP w Auli JP II  (obowiązkowe dla wszystkich studentów 1 roku)

              

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach