REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 * UWAGA*

OD ROKU 2019/2020 REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE ODBYWA SIĘ JAKO REKRUTACJA

DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UKSW

 

 Zasady dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

 *

 Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

 *

 Termin rejestracji w IRK:

 1 czerwca - 14 sierpnia 2019

 *

 Termin składania dokumentów:

 19 sierpnia - 28 sierpnia 2019

 (dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Doktorskiej UKSW)

 *

 Terminy rozmów kwalifikacyjnych:

 5 - 13 września 2019

 *

 Strona Internetowej Rejestracji Kandydatów

 https://www.studiadoktoranckie.uksw.edu.pl/

*

Szkoła Doktorska UKSW - plan badawczy doktoranta

*

Szkoła Doktorska UKSW - program kształcenia, zał. 1

Szkoła Doktorska UKSW - program kształcenia, zał. 2

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach