Joanna Trzcionka, dr

DANE PERSONALNE

 

IMIĘ I NAZWISKO

Joanna Trzcionka

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

adiunkt

ADRES E-MAIL

j.trzcionka@uksw.edu.pl

 

 WYKSZTAŁCENIE

 

2010 ? doktorat, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo,

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 

historia literatury XIX i XX wiecznej oraz szeroko pojęty rozwój kultury czy też przemian kulturowych wieku XIX, życie i twórczość Cypriana Norwida.

 

 DOROBEK NAUKOWY ? PUBLIKACJE

 

2011

 • W pięty poruszeniu, / w korku trzewika duszę widzieć, jak zadziała, - to dramaturgia! Funkcja znaków i ironii w Miłości czystej u kąpieli morskich, w: Norwid. Z warsztatów norwidologów bielańskich, red. B. Kuczera-Chachulska, T. Korpysz, Warszawa 2011.

2012

 • Cyprian Norwid o człowieku ? kilka myśli z lektury dramatów, w: Norwid w świecie wartości.
  Z dni norwidowskich na Białołęce
  , red. T. Korpysz, Warszawa 2012.

 

 DOROBEK NAUKOWY ? KONFERENCJE

 

2011

 • Świat wartości Norwida, Warszawa, 25.09.2011 r. (referat: Norwid o człowieku. Kilka myśli z lektury jego dramatów)
 • Norwid wobec historii, Kazimierz Dolny, 18-20.05.2011 r. (referat: ?Tylko[?] ludzie i czas stanowią grunt historii?. Człowiek i dzieje w ?Kleopatrze i Cezarze?)
 • Liryczność jako przedmiot badań estetyki, teorii i historii literatury, Warszawa,
  28-29.11.2011 r. (referat: Liryczność dramatów Norwida)

 

 

 INNE AKTYWNOŚCI

 

2010 - Wykład  otwarty pt. ??W pięty poruszeniu, / w korku trzewika duszę widzieć jak zadziała ? to dramaturgia?. Znaki w ?Miłości-czystej u kąpieli morskich? Cypriana Norwida,  wygłoszony na spotkaniu Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Siedlcach.

 

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach