PRAKTYKI STUDENCKIE W PROJEKCIE BADAWCZYM

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW do

skorzystania z możliwości odbycia praktyk studenckich w ramach projektu badawczego,

którego partnerem jest Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytut Książki.

Poza zaliczeniem praktyk istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o udziale w projekcie

B+R w programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Praktyki będę polegały m.in. na analizie treści książek i zasilaniu bazy danych

wykorzystywanych przez algorytmy sztucznej inteligencji.

Nazwa projektu: Automatyczny recenzent – zaawansowany system rekomendacji książek.

Charakter praktyk: współpraca zdalna - zbieranie danych z treści książek w wersji

elektronicznej.

Jesteś zainteresowana/y? Chcesz poznać więcej szczegółów?

Pisz: e-mail: e.sobczak@uksw.edu.pl

Na czym polega projekt Automatyczny Recenzent?

Zespół badaczy opracował algorytmy, które czytają e-booki i potrafią połączyć ich treść z

określeniami ludzkich emocji. Są więc w stanie sprawdzić, czy książka może bawić, smucić,

poruszać, przerażać, nudzić – czyli robią to, co do tej pory było możliwe do uchwycenia

wyłącznie przez czytelnika. Z Automatycznego Recenzenta będą mogły korzystać księgarnie

internetowe i biblioteki – to narzędzie ułatwi wybór książki do czytania spośród ich ogromnej

ilości na rynku wydawniczym .

Na czym polega zbieranie danych?

W tej fazie projektu chodzi o oznaczanie rzeczowników w podanych fragmentach różnych ebooków

i zaklasyfikowaniu ich do jednej z 14 kategorii. Taka logiczna zabawa – trochę jak

gra komputerowa: jednostki zaznacza się w specjalnym programie online. Całą operację

wykonuje się zdalnie.

CZAS TRWANIA PRAKTYK:

2 - 8 tygodni (łącznie nie mniej niż 14 dni roboczych)

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach