glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Piotr Weiser, dr hab.

Piotr Weiser, dr hab., prof. ucz

historyk kultury, kierownik Zakładu Antropologii Kultury Współczesnej w Katedrze XX i XXI w, 

 

Dyscyplina/dyscypliny, specjalność naukowa

 • Nauki o kulturze i religii
 • Literaturoznawstwo 

Praca

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedra Kultury XX i XXI w., profesor, 2019-
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Bliskiego Wschodu, asystent, adiunkt, adiunkt z habilitacją, 2007- 2018
 • Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, wolontariusz, asystent, adiunkt, sekretarz naukowy, 2000- 2013 

Wykształcenie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, habilitacja, 2018
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Historyczny, doktorat, 2007

Publikacje 

Książki

 • "Okropny był ten Majdanek, a tak trudno go opuszczać...Próba antropologii kacetu, Warszawa [Wydawnictwo Naukowe UKSW] 2020 
 • To nie wymyśliłem ten kraj...Izrael HłaskiKraków [Universitas] 2015. ISBN 97883-242-2634-4
 • Auschwitz i Jerozolima. Pojęcie Holokaustu według Emila Fackenheima, Kraków [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego] 2010. ISBN 978-83-233-2769-1. 
 • Zygmunt Chmielnicki 1891- 1944, Lublin [Norbertinum] 2001. ISBN83-7222-071-9 

Edycje

 • Stanisław (Jehoszua) Wygodzki, Wiersze wybrane, ze wstępem: Poeci mają straszną pamięć… Lamentacje Stanisława Wygodzkiego, Lublin [Wydawnictwo Ośrodek „Brama Grodzka- Teatr NN”] 2016, w: BIBLIOTEKA ZAPOMNIANYCH POETÓW pod redakcją Piotra Mitznera. ISBN 978-83-65444-01-1. (Wybór, wstęp)
 • Patrzyłam na usta… Dziennik z getta warszawskiegoKraków [Homini, Państwowe Muzeum na Majdanku] 2007. ISBN 978-83-925-187-2-3 (Majdanek) oraz 978-83-895-98-57-8 (Homini)  

Eseje (wybór)

 • "…dziś w stanie pola na tablicy nie ma ani jednego juda”. Erntefest w grypsach z Majdanka, „Pamiętnik Literacki” (2022, nr 4, przyjęty do druku)
 • "Autobiografia? Mam wrażenie, że napisłem ją za wcześnie...". Fackenheima marzenie o Aufhebung, Autobiografia. LIteratura. Kultura. Media 2021, nr 1 (16). 
 • Matka mówi synowi, ich jest dużo nas jest mało... Obyczaje gojów według Philipa Rotha, Teksty Drugie 2021, nr 3.
 • Zwykle pogrom trwa dzień, tydzień, miesiąc, teraz trwa on bez końca… Zagłada bez Niemców, Teksty Drugie 2020, nr 4.
 • „Co raz stało się rzeczywistością, na zawsze pozostanie możliwe...” Śmierć według Nussbauma z przypisem do Bruegla,  Teksty Drugie 2012, nr 1-2, s.255- 266.
 • „Po przekroczeniu tego progu zaczyna się królestwo śmiechu...” Antysemityzm jako wywąchiwanie, Teksty Drugie, 2011, nr 3, s.253- 261.
 • Ręka drży, język zasycha, dech zamiera…. Pojęcia pierwsze kultury czasów Zagłady, [w:] J. Brejdak, D. Kasprzak, J. Madejski, B.M Wilska (red), Biografia i świadectwo, Szczecin 2014, s.53-66. 
 • Od razu widać było, że to Żyd…. Rozmowa w celi gestapo wiosną 1944 roku, [w:] J. Nalewajko- Kulikow, G. Krzywiec (red.), Lesestunde? Lekcja czytania [dedykowana JÜRGENOWI HENSLOWI], Warszawa [Deutsches Historisches Instytut Warschau, IH PAN] 2013, s. 429-442. 
 • Psst! Ani słowa więcej… O podwójnym świecie ocalonego z Zagłady, [w:] Z. Majchrowski, W. Owczarski, Wojna i postpamięć, Gdańsk [Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego], 2011. 

Funkcje

 • "Załączk Kulturoznawczy" - redaktor 2020-
 • Żydowski Instytut Historyczny - koordynator projektow naukowych 2020-
 • Centrum Badań nad Dyskursami Zagłady Uniwersytetu Śląskiego, 2014-
 • Narracje o Zagładzie, redaktor 2014-2020
 • Rada Naukowa Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017-
 • Rada Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015-2018
 • Azymut Liceum! Program WSMiP Uniwersytetu Jagiellońskiego, koordynator, 2013-2018
 • Książki Autorów WSMiP Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor prowadzący, 2015- 2018
 • Międzyakademicki Zespół Literatury Zagłady w Żydowskim Instytucie Historycznym, 2012-2013
 • Konkurs na Najlepsze Prace Doktorskie i Magisterskie o Żydach i Izraelu im. Majera Bałabana, sekretarz 2008-2013
 • Wtorkowe Seminaria Naukowe Żydowskiego Instytutu Historycznego, redaktor prowadzący 2007- 2013-

Badania

 • Człowiek zlagrowany i ocalony
 • Kultura i literatura popiołów
 • Syjonizm, rewolucja hebrajska, realizm syjonistyczny
 • Historia obyczajów
 • Philip Roth, Marek Hłasko
 • Edward Said czyta Josepha Conrada

Nagrody

 • Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe, 2016
 • Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe, 2011

Hobbies

Śląsk Wrocław (koszykówka), grafika warsztatowa (jako odbiorca), odznaki górnicze 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach