Nominacja profesorska dla prof. Krzysztofa Koehlera

Prof. dr hab. Krzysztof Koehler z Wydziału Nauk Humanistycznych otrzymał nominację profesorską z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Prof. Koehler jest Kierownikiem Katedry Literatury Staropolskiej i Retoryki i Badań nad Biblią w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.

Prowadzi zajęcia z Komunikacji kulturowej epok dawnych, Historii polskiej literatury dawnej, czy Retoryki w badaniach literackich i kulturowych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą myśli politycznej XVI wieku, humanizmu, republikanizmu, retoryki i kultury sarmackiej. Jest autorem wielu publikacji, w tym: „Boży Podżegacz. Opowieść biograficzna o Piotrze Skardze”, „Stanisław Orzechowski, czyli ustanowienie dyskursu republikańskiego” czy „Dobro w świecie degeneracji. O prozie Cormacka MacCarthy’ego”.

Prof. Koehler jest także członkiem Komisji ds. Oceny Pracowników WNH UKSW.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach