Prof. Nana Iashvili (Director of the Institute of Visual Communication and Media Art, Tbilisi State Academy of Arts)

Szanowni  Państwo,

 w dniach od 25 marca do 12 kwietnia br. przyjedzie  na  Wydział Nauk Humanistycznych UKSW z cyklem  wykładów 
pt: Cultural heritage through new  media art(60 h) prof. Nana Iashvili (Director of the Institute of Visual Communication and Media Art, Tbilisi State Academy of Arts;). Zachęcamy  wszystkich studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zainteresowanych sztuką nowych  mediów  do zapisu  na wyżej  wymieniony przedmiot. Zaliczenie przedmiotu  równoznaczne jest z  uzyskaniem  6 punktów ECTS. Zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku (25.03.2019 r. - 12.04.2019 r. ) w godzinach 16.45-20.00, Limit miejsc: 35

Rejestracja na zajęcia: 11 - 20.03.2019 r.

Celem kursu jest pokazanie sztuki mediów jako elementu dziedzictwa kulturowego współczesności.

Kurs ma pomóc zrozumieć m. in: jak wykorzystać sztukę mediów jako narzędzie komunikacji współczesności  w kontekście cyfrowej transformacji oraz  zrozumieć jaki status ma sztuka mediów i czy i w jakiej formie staje się elementem dziedzictwa kulturowego.

 Co ważne, kurs  jest finansowany z Funduszy Europejskich i  jest  częścią większego  grantu: Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne Zarządzanie” NR  POWR.03.05.00-00-Z230/17. Udział w zagranicznym projekcie  grantowym zaś jest tzw. dodatkowym doświadczeniem  zawodowym, które będzie dużym atutem przyszłego  absolwenta UKSW.

 Szersze informacje o przedmiocie wraz ze szczegółowym opisem  znajda Państwo  klikając w poniższy link:

https://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=WH-KON-U2-CulHer

Serdecznie zachęcamy do  uczestnictwa w kursie

W imieniu kierownictwa Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW

koordynator wizyty

 Dr Piotr Dejneka

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach