glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Programy studiów

Programy obowiązujące studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/23 dla kierunków:

 

filologia polska I stopnia: program (Uchwała Senatu UKSW Nr 54/2022)

filologia polska II stopnia: program (Uchwała Senatu UKSW Nr 55/2022)

kulturoznawstwo I stopnia: program (Uchwała Senatu UKSW Nr 105/2020)

kulturoznawstwo II stopnia: program (Uchwała Senatu UKSW Nr 106/2020)

filologia włoska I stopnia: program (Uchwała Senatu UKSW Nr 56/2022)


filologia włoska II stopnia: program (Uchwała Senatu UKSW Nr 57/2022)

filologia klasyczna I stopnia:  program (Uchwała Senatu UKSW Nr 104/2020)

filologia klasyczna II stopnia:  program (Uchwała Senatu UKSW Nr 45/2021)

muzeologia I stopnia: program (Uchwała Senatu UKSW Nr 100/2019)

 

 

Programy obowiązujące studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/22 dla kierunków:

 

filologia polska I stopnia: program (Uchwała Senatu UKSW Nr 41/2021)

filologia polska II stopnia: program (Uchwała Senatu UKSW Nr 42/2021)

kulturoznawstwo I stopnia: program (Uchwała Senatu UKSW Nr 105/2020)

kulturoznawstwo II stopnia: program (Uchwała Senatu UKSW Nr 106/2020)

filologia włoska I stopnia: program (Uchwała Senatu UKSW Nr 43/2021)


filologia włoska II stopnia: program (Uchwała Senatu UKSW Nr 44/2021)

filologia klasyczna I stopnia:  program (Uchwała Senatu UKSW Nr 104/2020)

filologia klasyczna II stopnia:  program (Uchwała Senatu UKSW Nr 45/2021)

muzeologia I stopnia: program (Uchwała Senatu UKSW Nr 100/2019)

 

Programy obowiązujące studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/21 dla kierunków:

 

filologia polska I stopnia: program (Uchwała Senatu UKSW Nr 61/2020)

efekty kształcenia

filologia polska II stopnia: program (Uchwała Senatu UKSW Nr 62/2020)

efekty kształcenia

kulturoznawstwo I stopnia: program (Uchwała Senatu UKSW Nr 105/2020)

kulturoznawstwo II stopnia: program (Uchwała Senatu UKSW Nr 106/2020)

filologia włoska I stopnia: program (Uchwała Senatu UKSW Nr 102/2020 )

filologia klasyczna I stopnia:  program (Uchwała Senatu UKSW Nr 104/2020)


muzeologia I stopnia: program (Uchwała Senatu UKSW Nr 100/2019)

 

Programy obowiązujące studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/20 dla kierunków:

 

filologia polska I stopnia: program (Uchwała Senatu UKSW Nr 189/2019)

filologia polska II stopnia: program (Uchwała Senatu UKSW Nr 160/2019)

kulturoznawstwo I stopnia: program (Uchwała Senatu UKSW Nr 232/2019)

kulturoznawstwo II stopnia: program (Uchwała Senatu UKSW Nr 146/2019)

filologia włoska I stopnia: program (Uchwała Senatu UKSW Nr  190/2019)
filologia włoska II stopnia: program (Uchwała Senatu UKSW Nr  66/2019)

filologia klasyczna I stopnia:  program (Uchwała Senatu UKSW Nr 174/2019)
                filologia klasyczna II stopnia: program

muzeologia I stopnia: program (Uchwała Senatu UKSW Nr  100/2019)

 

Programy obowiązujące studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/19 dla kierunków:

filologia polska I stopnia: program
efekty kształcenia

filologia polska II stopnia: program

kulturoznawstwo I stopnia: program

efekty kształcenia

specjalizacje:

media w kulturze -  efekty kształcenia

zarządzanie kulturą efekty kształcenia

kolekcjonerstwo – rzeczoznawstwo – rynek sztuki efekty kształcenia

kulturoznawstwo II stopnia: program

efekty kształcenia

specjalizacja tożsamość i stosunki międzykulturowe - efekty kształcenia

 

filologia (specjalność: filologia włoska) I stopnia: program

efekty kształcenia


filologia (specjalność: filologia włoska) II stopnia: program

filologia (specjalność: filologia klasyczna) I stopnia:  program

efekty kształcenia


                filologia (specjalność: filologia klasyczna) II stopnia: program

muzeologia I stopnia: program 

 

Programy obowiązujące studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18 dla kierunków:

filologia polska I stopnia: program

filologia polska II stopnia: program

kulturoznawstwo I stopnia: program

kulturoznawstwo II stopnia: program

filologia (specjalność: filologia włoska) I stopnia: program

filologia (specjalność: filologia klasyczna) I stopnia:  program
                filologia (specjalność: filologia klasyczna) II stopnia: program

muzeologia I stopnia: program 

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach