Zaproszenie na konferencję


   Konferencja „Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego: od teorii do praktyki”

Zgłoszenie na konferencje UKSW_25_05_2019


Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców

na Wydziale Nauk Humanistycznych

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

zaprasza do udziału w konferencji glottodydaktycznej

Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego: od teorii do praktyki

           Warszawa, 25 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://glottodydaktyka.uksw.edu.pl/ksztalcenienauczycielijpjo/

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach