Profesor Filipa Gonçalves Subtil, Lizbona (Portugalia)

 

SPRAWOZDANIE Z WIZYTY STUDYJNEJ

W dniach 22 października - 2  listopada 2018 r. miał miejsce cykl wykładów oraz zajęć warsztatowych Social Theory of Media(60h).

 

 

 

Podziękowania

 Pragniemy niezmiernie serdecznie podziękować Bankowi Santander, Władzom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zwłaszcza Księdzu Prorektorowi   prof. Maciejowi Bale; kierownictwu Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW zwłaszcza Dziekanowi prof. Kazimierzowi  Pawłowskiemu za możliwość zaproszenia   na nasz  Uniwersytet z cyklem wykładów Social Theory of Media (60h) Profesor Filipy Subtil, ze Szkoły Komunikacji Społecznej i Studiów Medioznawczych Instytutu Politechnicznego w Lizbonie.

Pani Mirze Oniszczuk oraz Pani Paulinie  Bogucie-Miller za wszelką pomoc  administracyjną.

Dr hab.  Annie Zajchowskiej-Bołtromiuk z Wydziału Nauk Humanistycznych  UKSW oraz  Ks. prof. UKSW dr hab. Bartoszowi  Adamczewskiemu z   Wydziału Teologicznego UKSW za rozpropagowanie informacji o kursie wśród wizytujących naszą uczelnię w ramach  Programu Erazmus Mundus  studentów.

W imieniu  organizatorów

 Dr Piotr Dejneka

 

 

Prof. Filipa Gonçalves Subtil

ESCS -School of Communication and Media Studies, Polytechnic Institute of Lisbon (IPL)  Portugal

Social Theory of Media (60h)

Organizatorzy: Wydział Nauk Humanistycznych UKSW we współpracy z Bankiem Santander

Źródła finansowania: Santander Mobility Found, Fundusze Celowe Wydziału Nauk Humanistycznych

Koordynator wizyty: Dr Piotr Dejneka WNH

Grupa docelowa: osoby zainteresowanych problematyką teorii komunikacji społecznej, oraz teorii nowych  mediów zwłaszcza studenci studiów stacjonarnych UKSW, studenci  programu Erasmus Mundus.

 

W dniach 22 października -2  listopada br. miał miejsce cykl wykładów oraz zajęć warsztatowych Social Theory of Media(60h).

W kursie uczestniczyli  studenci kierunku Filologia Klasyczna oraz  Kulturoznawstwo Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW. Ponadto studenci programu  wymiany akademickiej Erazmus Mundus   wizytujący Wydział Nauk Humanistycznych UKSW oraz Instytut Komunikacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW 

Zajęcia prowadziła Profesor  Filipa Gonçalves Subtil z ESCS School of Communication and Media Studies, Lisbon, Portugal (Szkoła Komunikacji Społecznej i Studiów Medioznawczych Instytutu Politechnicznego w Lizbonie) socjolożka, medioznawczyni.  Redaktor naczelny czasopisma Comunicação Pública (Komunikacja Społeczna).

Zajęcia wykładowo konwersatoryjne prowadzone były popołudniami i w godzinach wieczornych, natomiast ćwiczenia w godzinach  przedpołudniowych.