Wizyty studyjne

Sprawozdanie z wizyty studyjnej Profesor Petii Tsonevej Ivanovej

z Uniwersytetu Św. Cyryla i św. Metodego w Wielkim Tyrnowie (Weliko Tarnovo) Bułgaria

 

Studenci Prof. Petii Tsonevej  wraz z wykładowcą podczas zdjęć kończących  kurs (zdjęcie Piotr Dejneka)Podziękowania

 Pragniemy niezmiernie serdecznie podziękować Bankowi Santander, Władzom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zwłaszcza Księdzu Prorektorowi   prof. Maciejowi Bale; kierownictwu Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW zwłaszcza Dziekanowi prof. Kazimierzowi  Pawłowskiemu za możliwość zaproszenia   na nasz  Uniwersytet z cyklem wykładów pt: Social Inspirations and Major Trends of English and Anglophone Literatures (XX-XXI c, Profesor  Petii Tsonevej Ivanovej z Uniwersytetu Św. Cyryla i św. Metodego w Wielkim Tyrnowie (Weliko Tarnovo) w Bułgarii. Pani Mirze Oniszczuk   oraz   Pani Paulinie  Bogucie-Miller za wszelką pomoc  administracyjną.       

W imieniu  organizatorów

 Dr Piotr Dejneka

 

Prof. Petya Tsoneva Ivanova

Uniwersytet Św. Cyryla i św. Metodego w Wielkim Tyrnowie (Weliko Tarnovo) Bułgaria

Social Inspirations and Major Trends of English and Anglophone Literatures (XX-XXI c.).  (60h)

Organizatorzy:

Wydział Nauk Humanistycznych  UKSW we współpracy z Bankiem  Santander

źródła finansowania: Santander  Mobility Found Fundusze Celowe Wydziału Nauk Humanistycznych

Koordynator wizyty: dr Piotr Dejneka WNH

 Grupa docelowa:

Osoby zainteresowanych problematyką teorii komunikacji  literackiej i jej  społecznych  inspiracji, zwłaszcza studenci studiów stacjonarnych UKSW, studenci  programu Erasmus Mundus, studenci  studiów doktoranckich .

W dniach od 5 do  17  listopada br. miał miejsce cykl wykładów oraz zajęć warsztatowych Social Inspirations and Major Trends of English and Anglophone Literatures (XX-XXI c.).  (60h).

W kursie uczestniczyli  studenci kierunku Filologia Włoska, Filologia Polska oraz   studenci  studiów doktoranckich naszego uniwersytetu

Zajęcia prowadziła Profesor Petya Tsoneva Ivanova teoretyk i  historyk  literatury  czasów najnowszych.

Zajęcia wykładowo konwersatoryjne prowadzone były popołudniami i w godzinach wieczornych, natomiast ćwiczenia w godzinach przedpołudniowych.