VII Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

w VII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
 
Podmiot – tożsamość, świadomość, niepodległość,
 
która odbędzie się w UKSW (Warszawa, ul. Dewajtis 5, sala 223)
w dniach 18-19 października 2018 r.
 
 
 
 
 
 
Tematem konferencji jest podmiot, rozumiany jako indywiduum i jako podmiot zbiorowy (społeczeństwo, naród, wspólnota wielokulturowa, wspólnota ludzka).
 
W konferencji weźmie udział 33 badaczy z dziewięciu ośrodków zagranicznych i wielu ośrodków polskich, przedstawiciele filozofii, socjologii, literaturoznawstwa, językoznawstwa, antropologii, kulturoznawstwa, muzykologii i nauk o sztuce. 

Część referatów będzie wygłaszana w języku angielskim. 

Dnia 18 października o godz. 14.00 jest planowana Uroczysta sesja poświęcona 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski, którą rozpocznie występ aktora Teatru Narodowego Marcina Przybyłowskiego. 

Szczegółowe informacje zawiera załączony program.

Serdecznie zapraszamy!

Zakład Metodologii Badań Literackich,
Katedra Badań nad Teatrem i Filmem 
Katedra Literatury XX i XXI Wieku
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach