Rekrutacja uzupełniająca na studia II stopnia stacjonarne (filologia klasyczna, filologia polska, kulturoznawstwo)

Harmonogram rejestracji uzupełniającej:

- zapisy w systemie IRK trwają do 30 września 2018 r.

- egzamin dla osób spoza kierunków macierzystych odbędzie się 1 października 2018 r.

- przyjmowanie dokumentów osób zakwalifikowanych 4 października 2018 r.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach