glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Objazd Naukowy studentów Kierunku Italianistyka IFKiK, WNH UKSW w Warszawie - Rzym 2018

W dniach 13-20 maja 2018 roku w ramach przedmiotu „Planowanie podróży w kontekście występowania dóbr kultury. Turystyka dedykowana (city breaks, miejsca kultu w Italii , muzea i rezydencje Włoch)” prowadzonego Na specjalizacji Turystyka Kulturowa Włoch przez prof. UKSW dr hab. Małgorzatę Wrześniak odbył się objazd naukowy po Rzymie. Inicjatywa miała charakter dobrowolny i została zorganizowana przez studentów we współpracy i pod  merytorycznym nadzorem z wykałdowcy. W objeździe wzięło udział 18 studentów, II i III roku Filologii Włoskiej, którzy pod czujnym i fachowym okiem prof. Małgorzaty Wrześniak i dr Beaty Skrzydlewskiej mieli szansę zapoznać się z historią i sztuką Rzymu.

Audycja w Radiu dla Ciebie dotycząca objazdu naukowego do Rzymu

Relacja z objazdu

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach