glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Doktoraty Honoris Causa

Doktor honoris causa (z łac. doktor honorowy, dosłownie 'dla zaszczytu') – jest to najwyższy akademicki tytuł honorowy nadawany przez uniwersytety osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury lub spraw społecznych. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, stopni ani tytułów naukowych, nadawany jest jednak zazwyczaj osobom cieszącym się wielkim autorytetem moralnym i naukowym.

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW wystąpił z inicjatywą przyznania dwóch doktoratów honoris causa:

prof. dr. hab. Stefanowi Sawickiemu z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (26 listopada 2009 roku)

prof. dr hab. Teresie Michałowskiej z Instytutu Badań Literackich PAN (20 lutego 2014 r.)

Prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa, która wraz z ks. prof. dr. hab. Romanem Bartnickim zainicjowała powstanie filologii polskiej w Akademii Teologii Katolickiej, a później także Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW, została dwukrotnie uhonorowana tym wyróżnieniem:

  • przez Rektora i Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - 26 listopada 2004 r. (jako pierwszy doktor honoris causa Wydziału Humanistycznego UWM)
  • przez Rektora i Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - 14 kwietnia 2011 r. (z inicjatywy Wydziału Nauk Humanistycznych KUL)
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach