Zajęcia z wykładowcą z Portugalii

 

Szanowni  Państwo, 

 w dniach od 7 do 18 maja br.  na  Wydział Nauk Humanistycznych UKSW przyjedzie z cyklem  wykładów  pt: Knowledge, Information and Society prof. Filipe Montargil (Szkoła Komunikacji Społecznej i Studiów Medioznawczych Instytutu Politechnicznego w Lizbonie). Przedmiot dedykowany jest  studentom  studiów doktoranckich, magisterskich oraz licencjackich naszego  Uniwersytetu zwłaszcza nauk społecznych, humanistycznych i  nauk  o komunikacji. Językiem  wykładowym jest język  angielski. Zaliczenie przedmiotu  równoznaczne jest z  uzyskaniem  5 punktów ECTS. Zajęcia prowadzone będą każdego  dnia w sali 323 pomiędzy  godz 16.45 a 20.00, aby  nie kolidowały  z zajęciami  obligatoryjnymi.

Ze względu na  ograniczony limit  czasu( 10  dni. godz. 16.45-20.00) i  intensywność kursu wymagana jest wzorowa obecność. Akceptowanym limitem  nieobecności jest jedna absencja.

Limit miejsc: 35

 Zapisy  przez system USOS lub podczas pierwszych  zajęć w dniu 07.05.2018 , godz. 16.45, s. 323.

 Szersze informacje o przedmiocie wraz ze szczegółowym opisem  znajdą Państwo  klikając w poniższy link: https://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=WH-KON-Innovation

 

Koordynator wizyty

 Dr Piotr Dejneka

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach