"Język słowacki dla polonistów" zaproszenie na zajęcia prof. Marty Pančikovej

Od 14 maja codziennie przez dwa tygodnie będziemy gościć Panią Profesor  Martę Pančikovą,
która poprowadzi zajęcia zatytułowane: "Język słowacki dla polonistów" (60 godzin). 
Pani Profesor jest polonistką i doskonale mówi po polsku. Zajęcia będą miały charakter
konwersatoryjny i zostały zaplanowane na UKSW i w Instytucie Słowackim na
Starówce. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie podany na pierwszym
spotkaniu.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach