glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Konferencje

2018 

IL BILINGUISMO NEI BAMBINI ITALO POLACCHI. FAMIGLIA, SCUOLA, SOCIETÀ

DWUJEZYCZNOŚĆ U DZIECI POLSKO-WLOSKICH. RODZINA, SZKOŁA, SPOŁECZEŃSTWO

 

Mercoledì 14 novembre 2018, ore 9.30

Istituto Italiano di Cultura, Varsavia

ul. Marszałkowska 72

Giornata di studi

Organizzata dal Dipartimento di Italianistica dell’Università Cardinale Stefan Wyszyński di Varsavia 

in collaborazione con la Fondazione Bottega ItalianaCom.It.Es Polonia

e il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura e di Gazzetta Italia

 

9.30-10.00 OTWARCIE 

Aldo Amati (Ambasador Włoch w Polsce)

Roberto Cincotta (Dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie)

Anna Fidelus (Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia UKSW)

Leonardo Masi (p.o. kierownika Katedry Języka i Kultury Włoch WNH UKSW)

 

10.00-13.00 SESJA PORANNA

Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic (Uniwersytet Warszawski) 

Czy dwujęzyczność dziecka to dobra inwestycja? 

[Il bilinguismo del bambino: un buon investimento?]

Olga Broniś (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 

Problemy z wymową u dzieci dwujęzycznych polsko-włoskich

[Problemi di pronuncia nei bambini bilingui italo-polacchi]

Karolina Kowalcze-Franiuk (Università di Genova) 

Dwujęzyczność polsko-włoska a tożsamość kulturowa polskich emigrantów we Włoszech [Bilinguismo italo-polacco e identità culturale degli emigrati polacchi in Italia]

Aneta Wojnarowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. K.E.N. w Krakowie) 

Wyzwania i dylematy wychowawcze rodzin polsko-włoskich 

[Le sfide e i dilemmi educativi delle famiglie italo-polacche]

 

15.00-19.00 SESJA POPOŁUDNIOWA

Angela Ottone (Fundacja Bottega Italiana) 

Bottega Italiana: il primo esperimento di supporto linguistico a bambini italo-polacchi a Varsavia  [Bottega Italiana: pierwsza próba wsparcia językowego dla dzieci polsko-włoskich w Warszawie]

Daniele Gargano (Psicoterapeuta, Warszawa)

I vantaggi del cervello bilingue 

[Korzyści dwujęzycznego mózgu]

Przemysław Ogonowski (Kuratorium Oświaty w Warszawie)

Edyta Bańkowska (GJB Didasko, Warszawa) 

Nicola Peis (Accademia dei Piccoli, Warszawa)

Karolina Kowalcze (Università di Genova)

Quale scuola per i figli delle coppie miste e per gli immigrati di ritorno?  

[Jaka szkoła dla dzieci z rodzin mieszanych i powracających do kraju?] 

Roberto Neccia (Ambasada Włoch w Polsce)

Paolo Gesumunno (Włoski Instytut Kultury) 

Alessandro Vanzi (Com.it.es Polonia) 

Sebastiano Giorgi (Gazzetta Italia)

Il ruolo delle Istituzioni italiane in Polonia per i bambini e le famiglie fra due culture 

[Rola włoskich instytucji w Polsce dla dzieci i rodzin dwukulturowych]

 

Organizatorzy: Olga Broniś, Agnieszka Ciarkowska-Nguyen, Leonardo Masi, Angela Ottone

2017

Międzynarodowa Konferencja

IL SECOLO DI FRANCO FORTINI. CONVERSAZIONI NEL CENTENARIO DELLA NASCITA

(FRANCO FORTINI. STULECIE URODZIN)

 

19-20 maja 2017 r., na Wydziale Nauk Humanistyczych UKSW odbyła się międzynarodowa konferencja Il secolo di Franco Fortini. Conversazioni nel centenario della nascita, której celem było podjęcie refleksji nad bogatym dorobkiem Franco Fortiniego, w setną rocznicę urodzin tego wybitnego włoskiego intelektualisty. 

W konferencji wzięło udział 20 prelegentów z 17 ośrodków uniwersyteckich z 17 różnych krajów. Owocem konferencji są liczne projekty międzynarodowe oraz monografia naukowa. 

Program konferencji 

 

                    

 

 

         

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach