dr Ewa Nicewicz-Staszowska

 

Ewa Nicewicz-Staszowska, dr

e.nicewicz@uksw.edu.pl

 

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

Adiunkt w Katedrze Literatury Włoskiej 

Opiekun I i II roku II stopnia Filologii włoskiej 

Członkini Rady Dyscypliny Literaturoznawstwa

Sekretarz Komisji ds. dydaktycznych

 

WYKSZTAŁCENIE

2010: doktorat, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, Uniwersytet Warszawski/ Università degli studi di Padova

2006: magisterium, filologia włoska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Literatura włoska XIX i XX wieku, literatura dla dzieci i młodzieży, komparatystyka, przekład literacki, teoria przekładu

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ

Członkini zwyczajna Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury

Członkini Kapituły Nagrody Literackiej im. Leopolda Staffa

Członkini zwyczajna Associazione Internazionale Professori di Italiano (AIPI)

 

DOROBEK NAUKOWY – WYBRANE PUBLIKACJE

KSIĄŻKI

L. Masi, E. Nicewicz-Staszowska, J. Pietrzak-Thébault, M. Woźniewska-Działak (red.), Polska i Włochy w dialogu kultur. La Polonia e l’Italia nel dialogo delle culture, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2017.

L. Masi, E. Nicewicz-Staszowska, J. Pietrzak-Thébault, M. Woźniewska-Działak (red.), Ścieżki słów. Dialogi polsko-włoskie w przekładach, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2017.

 

ARTYKUŁY W KSIĄŻKACH I CZASOPISMACH

Wędrówki po mikroświatach, czyli przemiana jako «magistra vitae», w: J. Wollner (red.), Metamorfozy.Antologia śródziemnomorska, Warszawa 2018, ss. 225-233.

„Educare all’amore del bello”. L’illustrazione italiana per l’infanzia fra XIX e XX secolo, «Italica Wratislaviensia», nr 8 (2)/2017, ss. 199-206.

Quante Cenerentole conosci?, «Italica Wratislaviensia», nr 8 (1)/2017, ss. 227-232.

Roberto Piumini: prolegomena do życia i twórczości pisarza, «Bibliotheca nostra. Śląski kwartalnik naukowy», współautor, nr 1 (43)/2016, ss. 28-43.

„Una bestia senza fretta”. Le più famose raffigurazioni del ghiro nella letteratura italiana per l‘infanzia, w: A. Tylusińska-Kowalska (red.), Io nel pensier mi fingo. Omaggio a Joanna Ugniewska, DiG, Warszawa 2015, ss. 77-84.

Literacki atlas wspomnień, «Przegląd Polityczny», nr 129/2015, ss. 164-166.

Pamięć i wyobraźnia, «Przegląd Polityczny», nr 126/2014, ss. 166-170.

Marco Girolamo VidaWłochy-literatura, w: Encyklopedia katolicka, t. XX, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2014.

Torquato TassoGiuseppe Tomasi di LampedusaGiuseppe Ungaretti, w: Encyklopedia katolicka, t. XIX, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2014.

Mauro e Maura. Autofinzione nella trilogia di Mauro Covacich, «Kwartalnik Neofilologiczny», nr 4/2012, ss. 215-225.

AlmaLaurea – włoskie doświadczenie w badaniu losu absolwentów, «Nauka i szkolnictwo wyższe», 2/38/2011, ss. 168-178.

Mauro Covacich – powrót do rzeczywistości, w: H. Serkowska (red.), Literatura włoska w toku, t. II, Wydawnictwo UW, Warszawa 2010, ss. 75-94.

Prima di sparire, «Allegoria», nr 60/2009, str. 223.

Alfabeti, breviari, dizionari – c’era una volta la guerra, «Acta philologica», nr 35/2008, Warszawa, ss. 136-144

 

DOROBEK NAUKOWY – WYBRANE KONFERENCJE

Konferencja międzynarodowa Altre cento di queste favole: incontri e riflessioni sulla figura e l’opera di Gianni Rodari a un secolo dalla nascita, Katania, 14-15 stycznia 2020, referat: „«Non vorrei che tu tardassi all’incontro coi bambini polacchi». Sulla fortuna di Gianni Rodari in Polonia” (w druku).

Konferencja międzynarodowa Il Volga nasce in Europa: Curzio Malaparte in Polonia e in Russia, Warszawa, 27 czerwca 2019, referat: „Un capolavoro dimenticato? Sulla ricezione e la traduzione de La pellein Polonia” (w druku).

Konferencja międzynarodowa The 14th International Child and the Book Conference – Beyond the Canon (of Children’s Literature), Zadar, 8-11 maja 2019, referat: „Inside or outside the canon? Translations of Italian children's literature in Poland after 2000".

Konferencja międzynarodowa Trans(n)azioni: itinerari, storie della lingua, della letteratura e della cultura italiana, Warszawa-Wilno 24-27 kwietnia 2019, referat: "«Dalla terra italiana alla Polonia». Il mercato delle traduzioni della letteratura italiana per l'infanzia dopo il 2000: la prospettiva polacca" (w druku).

Konferencja międzynarodowa 20th Nordic Romanist Conference, Bergen, 15-18 sierpnia 2017, referat: „Moravia l’africano delle «Storie della preistoria»”, («BeLLS: Bergen Language and Linguistics Studies», vol. 10, nr 1, 2019, ss. 1-12);

Konferencja międzynarodowa Letteratura e scienza, Warszawa 6-7 czerwca 2016, referat: „Viaggi nel microcosmo. Il «Ciondolino» di Vamba e il «Micròbo» di Crottolina” (w: S. Redaelli (red.), La scienza nella letteratura italiana, Aracne editrice, Ariccia, ss. 71-82);

Konferencja międzynarodowa Children’s Literature and Play, Wrocław, 19-21 maja 2016, referat: „Third Time Lucky? The Reception of Roberto Piumini in Poland”.

Konferencja międzynarodowa Il traduttore e le Muse. Sul tradurre la poesia, Warszawa, 1-2 kwietnia 2016, referat: „Tradurre poesia per bambini. Il caso di Rodari” („Tradurre poesia per bambini. Osservazioni sull’edizione polacca delle filastrocche di Gianni Rodari”, «Kwartalnik Neofilologiczny», nr 4/2017, ss. 456-466).

Konferencja międzynarodowa Polska i Włochy w dialogu kultur, Warszawa, 11-12 czerwca 2015, referat: „Ida Baccini znana-nieznana” (w: L. Masi, E. Nicewicz-Staszowska, J. Pietrzak-Thébault, M. Woźniewska-Działak (red.), Ścieżki słów. Dialogi polsko-włoskie w przekładach, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2017, ss. 63-72).

Konferencja międzynarodowa Il traduttore errante: figure, strumenti, orizzonti, Warszawa, 10-11 kwietnia 2015, referat: „Una metodica follia. Italo Calvino sull’arte del tradurre” (w: D. Prola, E. Jamrozik (red.), Il traduttore errante. Figure, strumenti, orizzonti, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Warszawa 2017, ss. 173-180).

Seminarium międzynarodowe La lingua e la letteratura italiana dall’Ottocento a oggi, Warszawa, 7 kwietnia 2009, referat: „Alessandro Baricco – la figura dello scrittore sullo sfondo critico-editoriale”.

Konferencja międzynarodowa MOD (Società italiana per lo studio della modernità letteraria) Autori, lettori e mercato nella modernità letteraria italiana, Padwa/Wenecja, 16-19 czerwca 2009, referat: „Tutti a scuola. La Holden e il fenomeno della scrittura creativa di massa” (w: I. Crotti, E. Del Tedesco, R. Ricorda, A. Zava (a cura di), Le Forme del Romanzo italiano e le Letterature occidentali, vol. II, Edizioni ETS, Pisa 2011, ss. 543-552).

III Krajowe Spotkanie Młodych Italianistów, Poznań, 24-25 listopada 2009, referat: „Il caso Baricco. Lo scrittore e il panorama della super-offerta attuale” («Italianica.doc», nr 2(3)/2011, ss. 59-65).

Konferencja międzynarodowa Time and Space, Brno, 27-30 marca 2008, referat: „Nei labirinti dello spazio cittadino – City di A. Baricco” («Études romanes de Brno», 30/2009/1, Masarykova Universita, ss. 159-169).

II Krajowe Spotkanie Młodych Italianistów, Kraków, 8-9 lutego 2007, referat: „A. Baricco – enfant terrible o bambino prodigio” (w: “I Giovani per l’Italia”. Atti del II Incontro dei Giovani Italianisti Polacchi, Kraków, ss. 69-74).

 

WYBRANE PRZEKŁADY

Morosinotto Davide, Renomowany Katalog Walker & Dawn, Dwie Siostry, 2019.

Stefano Liberti, Władcy jedzenia. Jak przemysł spożywczy niszczy planetę, Agora, 2019.

Alberto Moravia, Strach w Afryce, «Odra», nr 7-8/2018, ss. 28-31.

Federica Magrin, Atlas zjaw i potworów z całego świata, Bajka, 2018.  

Anna Vivarelli, Kto by pomyślał. Filozofia dla młodych umysłów, Esteri, 2018.

Roberto Diodato, Wstęp; „Alegoria malarstwa”; „Widok Delft”; Spojrzenie młodej kobiety, w: Id., Vermeer, Góngora, Spinoza. Estetyka jako nauka intuicyjna, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, 2017.

Beatrice Alemagna, Pięciu Nieudanych, Dwie Siostry, 2015.

Michał Heller, Bóg i nauka. Moje dwie drogi do jednego celu, Copernicus Center Press, 2013.

Roberto Piumini, Maciuś i dziadek, Wydawnictwo Bona, 2013.

Roberto Piumini, Migotnik, Wydawnictwo Bona, 2012.

Gianni Rodari, Bajki przez telefon, Wydawnictwo Bona, 2012.

Federico Fellini, Biały szejk, Teatr Nowy w Poznaniu, reż. Sergio Maifredi, 2011.

Gianni Rodari, Niewidzialny Tonino, Wydawnictwo Bona, 2011.

Mauro Covacich, Bezpłodność, «Odra», nr 12/2010, ss. 60-66.

 

NAGRODY I STYPENDIA

Nagroda Literacka im. Leopolda Staffa 2015 w kategorii „Książka roku dla dzieci” za przekład Maciusia i dziadka Roberta Piuminiego;

Stypendium Włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Università degli Studi di Padova, 2007/2008 oraz 2008/2009);

Stypendium Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (2008/2009);

Stypendium Włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Università per Stranieri di Perugia, 2005);

Stypendium Uniwersytetu w Mediolanie (Università degli studi di Milano – Gargnano del Garda, 2003).

 

PROJEKTY BADAWCZE

Alberto Moravia dzieciom. Nieznany aspekt twórczości jednego z najwybitniejszych włoskich pisarzy XX wieku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018 (kierownik projektu).

XIX i XX-wieczna włoska literatura dla dzieci i młodzieży w przekładzie na język polski – wybrane zagadnienia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016, 2019 (kierownik projektu).

Biblioteka Kultury Polskiej we Włoszech – wydanie elektroniczne serii książek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014-2017. Projekt pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Czajki-Cunico (wykonawca).

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach