glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

dr Ewa Nicewicz

 

Ewa Nicewicz, dr

e.nicewicz@uksw.edu.pl

 

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

Adiunkt w Katedrze Literatury Włoskiej 

Opiekun I i II roku II stopnia Filologii włoskiej 

Członkini Rady Dyscypliny Literaturoznawstwa

Członkini Rady Wydziału

członkini Komisji ds. Podziału Środków na Badania Naukowe w Instytucie Literaturoznawstwa UKSW

 

WYKSZTAŁCENIE

2010: doktorat, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, Uniwersytet Warszawski/ Università degli studi di Padova

2006: magisterium, filologia włoska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Literatura włoska XIX i XX wieku, literatura dla dzieci i młodzieży, komparatystyka, przekład literacki, teoria przekładu

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ

Członkini zwyczajna Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury

Członkini Kapituły Nagrody Literackiej im. Leopolda Staffa

Członkini zwyczajna Associazione Internazionale Professori di Italiano (AIPI)

Członkini zwyczajna Pracowni Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży ILP UW

 

DOROBEK NAUKOWY – WYBRANE PUBLIKACJE

KSIĄŻKI

L. Masi, E. Nicewicz-Staszowska, J. Pietrzak-Thébault, M. Woźniewska-Działak (red.), Polska i Włochy w dialogu kultur. La Polonia e l’Italia nel dialogo delle culture, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2017.

L. Masi, E. Nicewicz-Staszowska, J. Pietrzak-Thébault, M. Woźniewska-Działak (red.), Ścieżki słów. Dialogi polsko-włoskie w przekładach, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2017.

 

ARTYKUŁY W KSIĄŻKACH I CZASOPISMACH

Is more always better? Translations of Italian Children’s Literature in Poland after 2000. Selected aspects, «History of Education & Children’s Literature», vol. XV, nr 2, 2020, ss. 249-269.

«Come sono andate veramente le cose». Bohdan Butenko e le sue fiabe a rovescio, w: A. Articoni, A. Cagnolati (red.), Le metamorfosi della fiaba, TAB Edizioni, Roma, 2020, ss. 293-323.

Pinocchio’s heart: Italian literature for children and young adults in Poland, 1945-1989 (review), «International Research in Children’s Literature», nr 13.1 (2020), Edinburgh University Press, ss. 106-108.

Wędrówki po mikroświatach, czyli przemiana jako «magistra vitae», w: J. Wollner (red.), Metamorfozy.Antologia śródziemnomorska, Warszawa 2018, ss. 225-233.

„Educare all’amore del bello”. L’illustrazione italiana per l’infanzia fra XIX e XX secolo, «Italica Wratislaviensia», nr 8 (2)/2017, ss. 199-206.

Quante Cenerentole conosci?, «Italica Wratislaviensia», nr 8 (1)/2017, ss. 227-232.

Roberto Piumini: prolegomena do życia i twórczości pisarza, «Bibliotheca nostra. Śląski kwartalnik naukowy», współautor, nr 1 (43)/2016, ss. 28-43.

„Una bestia senza fretta”. Le più famose raffigurazioni del ghiro nella letteratura italiana per l‘infanzia, w: A. Tylusińska-Kowalska (red.), Io nel pensier mi fingo. Omaggio a Joanna Ugniewska, DiG, Warszawa 2015, ss. 77-84.

Literacki atlas wspomnień, «Przegląd Polityczny», nr 129/2015, ss. 164-166.

Pamięć i wyobraźnia, «Przegląd Polityczny», nr 126/2014, ss. 166-170.

Marco Girolamo VidaWłochy-literatura, w: Encyklopedia katolicka, t. XX, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2014.

Torquato TassoGiuseppe Tomasi di LampedusaGiuseppe Ungaretti, w: Encyklopedia katolicka, t. XIX, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2014.

Mauro e Maura. Autofinzione nella trilogia di Mauro Covacich, «Kwartalnik Neofilologiczny», nr 4/2012, ss. 215-225.

AlmaLaurea – włoskie doświadczenie w badaniu losu absolwentów, «Nauka i szkolnictwo wyższe», 2/38/2011, ss. 168-178.

Mauro Covacich – powrót do rzeczywistości, w: H. Serkowska (red.), Literatura włoska w toku, t. II, Wydawnictwo UW, Warszawa 2010, ss. 75-94.

Prima di sparire, «Allegoria», nr 60/2009, str. 223.

Alfabeti, breviari, dizionari – c’era una volta la guerra, «Acta philologica», nr 35/2008, Warszawa, ss. 136-144

 

DOROBEK NAUKOWY – WYBRANE KONFERENCJE

Konferencja międzynarodowa Altre cento di queste favole: incontri e riflessioni sulla figura e l’opera di Gianni Rodari a un secolo dalla nascita, Katania, 14-15 stycznia 2020, referat: „«Non vorrei che tu tardassi all’incontro coi bambini polacchi». Sulla fortuna di Gianni Rodari in Polonia” (w: L. Todaro (red.), Gianni Rodari. Incontri e riflessioni a cento anni dalla nascita, Edizioni Anicia, Roma, 2020, ISBN 978867095315, ss. 249-270).

Konferencja międzynarodowa Il Volga nasce in Europa: Curzio Malaparte in Polonia e in Russia, Warszawa, 27 czerwca 2019, referat: „Un capolavoro dimenticato? Sulla ricezione e la traduzione de La pelle in Polonia” (w: R. Bruni, L. Masi, M. Ślarzyńska (red.), Il Volga nasce in Europa. Curzio Malaparte in Polonia e in Russia, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2020, ss. 169-186).

Konferencja międzynarodowa The 14th International Child and the Book Conference – Beyond the Canon (of Children’s Literature), Zadar, 8-11 maja 2019, referat: „Inside or outside the canon? Translations of Italian children's literature in Poland after 2000".

Konferencja międzynarodowa Trans(n)azioni: itinerari, storie della lingua, della letteratura e della cultura italiana, Warszawa-Wilno 24-27 kwietnia 2019, referat: "«Dalla terra italiana alla Polonia». Il mercato delle traduzioni della letteratura italiana per l'infanzia dopo il 2000: la prospettiva polacca" (w druku).

Konferencja międzynarodowa 20th Nordic Romanist Conference, Bergen, 15-18 sierpnia 2017, referat: „Moravia l’africano delle «Storie della preistoria»”, («BeLLS: Bergen Language and Linguistics Studies», vol. 10, nr 1, 2019, ss. 1-12);

Konferencja międzynarodowa Letteratura e scienza, Warszawa 6-7 czerwca 2016, referat: „Viaggi nel microcosmo. Il «Ciondolino» di Vamba e il «Micròbo» di Crottolina” (w: S. Redaelli (red.), La scienza nella letteratura italiana, Aracne editrice, Ariccia, ss. 71-82);

Konferencja międzynarodowa Children’s Literature and Play, Wrocław, 19-21 maja 2016, referat: „Third Time Lucky? The Reception of Roberto Piumini in Poland”.

Konferencja międzynarodowa Il traduttore e le Muse. Sul tradurre la poesia, Warszawa, 1-2 kwietnia 2016, referat: „Tradurre poesia per bambini. Il caso di Rodari” („Tradurre poesia per bambini. Osservazioni sull’edizione polacca delle filastrocche di Gianni Rodari”, «Kwartalnik Neofilologiczny», nr 4/2017, ss. 456-466).

Konferencja międzynarodowa Polska i Włochy w dialogu kultur, Warszawa, 11-12 czerwca 2015, referat: „Ida Baccini znana-nieznana” (w: L. Masi, E. Nicewicz-Staszowska, J. Pietrzak-Thébault, M. Woźniewska-Działak (red.), Ścieżki słów. Dialogi polsko-włoskie w przekładach, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2017, ss. 63-72).

Konferencja międzynarodowa Il traduttore errante: figure, strumenti, orizzonti, Warszawa, 10-11 kwietnia 2015, referat: „Una metodica follia. Italo Calvino sull’arte del tradurre” (w: D. Prola, E. Jamrozik (red.), Il traduttore errante. Figure, strumenti, orizzonti, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Warszawa 2017, ss. 173-180).

Seminarium międzynarodowe La lingua e la letteratura italiana dall’Ottocento a oggi, Warszawa, 7 kwietnia 2009, referat: „Alessandro Baricco – la figura dello scrittore sullo sfondo critico-editoriale”.

Konferencja międzynarodowa MOD (Società italiana per lo studio della modernità letteraria) Autori, lettori e mercato nella modernità letteraria italiana, Padwa/Wenecja, 16-19 czerwca 2009, referat: „Tutti a scuola. La Holden e il fenomeno della scrittura creativa di massa” (w: I. Crotti, E. Del Tedesco, R. Ricorda, A. Zava (a cura di), Le Forme del Romanzo italiano e le Letterature occidentali, vol. II, Edizioni ETS, Pisa 2011, ss. 543-552).

III Krajowe Spotkanie Młodych Italianistów, Poznań, 24-25 listopada 2009, referat: „Il caso Baricco. Lo scrittore e il panorama della super-offerta attuale” («Italianica.doc», nr 2(3)/2011, ss. 59-65).

Konferencja międzynarodowa Time and Space, Brno, 27-30 marca 2008, referat: „Nei labirinti dello spazio cittadino – City di A. Baricco” («Études romanes de Brno», 30/2009/1, Masarykova Universita, ss. 159-169).

II Krajowe Spotkanie Młodych Italianistów, Kraków, 8-9 lutego 2007, referat: „A. Baricco – enfant terrible o bambino prodigio” (w: “I Giovani per l’Italia”. Atti del II Incontro dei Giovani Italianisti Polacchi, Kraków, ss. 69-74).

 

WYBRANE PRZEKŁADY

Morosinotto Davide, Renomowany Katalog Walker & Dawn, Dwie Siostry, 2019.

Stefano Liberti, Władcy jedzenia. Jak przemysł spożywczy niszczy planetę, Agora, 2019.

Alberto Moravia, Strach w Afryce, «Odra», nr 7-8/2018, ss. 28-31.

Federica Magrin, Atlas zjaw i potworów z całego świata, Bajka, 2018.  

Anna Vivarelli, Kto by pomyślał. Filozofia dla młodych umysłów, Esteri, 2018.

Roberto Diodato, Wstęp; „Alegoria malarstwa”; „Widok Delft”; Spojrzenie młodej kobiety, w: Id., Vermeer, Góngora, Spinoza. Estetyka jako nauka intuicyjna, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, 2017.

Beatrice Alemagna, Pięciu Nieudanych, Dwie Siostry, 2015.

Michał Heller, Bóg i nauka. Moje dwie drogi do jednego celu, Copernicus Center Press, 2013.

Roberto Piumini, Maciuś i dziadek, Wydawnictwo Bona, 2013.

Roberto Piumini, Migotnik, Wydawnictwo Bona, 2012.

Gianni Rodari, Bajki przez telefon, Wydawnictwo Bona, 2012.

Federico Fellini, Biały szejk, Teatr Nowy w Poznaniu, reż. Sergio Maifredi, 2011.

Gianni Rodari, Niewidzialny Tonino, Wydawnictwo Bona, 2011.

Mauro Covacich, Bezpłodność, «Odra», nr 12/2010, ss. 60-66.

 

NAGRODY I STYPENDIA

Nagroda Literacka im. Leopolda Staffa 2015 w kategorii „Książka roku dla dzieci” za przekład Maciusia i dziadka Roberta Piuminiego;

Stypendium Włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Università degli Studi di Padova, 2007/2008 oraz 2008/2009);

Stypendium Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (2008/2009);

Stypendium Włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Università per Stranieri di Perugia, 2005);

Stypendium Uniwersytetu w Mediolanie (Università degli studi di Milano – Gargnano del Garda, 2003).

 

PROJEKTY BADAWCZE

Alberto Moravia dzieciom. Nieznany aspekt twórczości jednego z najwybitniejszych włoskich pisarzy XX wieku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018 (kierownik projektu).

XIX i XX-wieczna włoska literatura dla dzieci i młodzieży w przekładzie na język polski – wybrane zagadnienia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016, 2019 (kierownik projektu).

Biblioteka Kultury Polskiej we Włoszech – wydanie elektroniczne serii książek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014-2017. Projekt pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Czajki-Cunico (wykonawca).

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach