glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Joanna Pietrzak-Thébault, prof. ucz. dr hab.

Joanna Pietrzak-Thébault, prof. ucz. dr hab.                                                         

j.thebault@uksw.edu.pl

 

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

od roku 2009 adiunkt w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa WNH UKSW 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Renaissance Society of America

 

WYKSZTAŁCENIE

doktor nauk humanistycznych

mgr filologii włoskiej

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

włoska książka i edytorstwo w XVI wieku,

kultura literacka, popularna, kobieca tego okresu,

francuskojęzyczna twórczość romantyków polskich,

polsko-włoskie zwiąki i kontakty w XIX wieku

 

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2019

Książki

Word of God, words of men. Translations, inspirations, transmissions of the Bible in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Renaissance, red. J. Pietrzak-Thébault, Seria wydawnicza: Refo500 Academic Studies, Numer w serii: 43, wyd. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2019, ss. 381

 

2018

Artykuły w czasopismach

“XVI Siècle” nr 14 / 2018(ERIH 10 pkt.): koordynacja oraz redakcja serii artykułów polskich badaczy a także przekład na j. francuski artykułu I. Winiarskiej-Górskiej, Henri de Valois et les Bibles polonaises

Artykuły w tomach zbiorowych

Zagadkowa wiedza, zagadkowe wydanie. Wokół "Lettere di Philosophia naturale" Camilli Erculiani (Kraków, 1584), w: Dawne literatury romańskie: w świecie tolerancji i nietolerancji, zagadek i tajemnic, Universitas, Kraków 2018, s. 167-175

Adam Mickiewicz –prozaik francuskojęzyczny: konieczność życiowa czy przejaw wolności twórczej, w:Poza własnym językiem, red. E. Łukaszyk, K. Wierzbicka-Trwoga, Wydział „Artes Liberales” UW, Wyd. DiG, Warszawa 2018, s. 13-21

Hrabia Zygmunt i republica literarum, w: Zygmunt Krasiński. Życie czy literatura?, red. A. Markuszewska, wyd. UMK, s. 481-487

Książki

Monografia: [S]Łowna kotka. Obrazy, funkcje, przemiany włoskiej książki XVI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018, ss.550, ill.

Ścieżki słów. Dialogi polsko-włoskie w przekladach, red. L. Masi, E. Nicewicz-Staszowka, J. Pietrzak-Thébault, M. Woźniewska-Działak, Wydawnictwa UKSW, Warszawa 2018, ss. 138 

Miejsca nieoczywiste. Literacka, artystyczna, społeczno-kulturowa perspektywa lokalności i prowincji, red. Joanna Pietrzak-Thébault, Wydawnictwa UKSW, Warszawa 2018, ss. 278; wstęp, Miejsca nieoczywiste – bliskie, dalekie, ukryte, utracone, przypomniane, s. 7-10

 

2017

Artykuły w tomach zbiorowych

Kuchnia XVI-wiecznych wydań – między bieżącą koniunkturą a trwałym zapisem, w: Kuchnina literacka albo literatura od kuchni, red. A. Gęsicka, Wyd. Naukowe Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 151-162 

'Misterium transformacji’poezja Joanny Pollakówny po francusku, w: Strony Joanny Pollakówny, red. A. Kozłowska, J. Zieliński, Wydawnictwa UKSW, Warszawa 2017, s. 413-418

Francja 2014: społeczeństwo na pograniczu, w: Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności, red. P. Dejneka, A. Mikołajko, Wydawnictwa UKSW, Warszawa 2017, s. 97-111

Na obiedzie u Truffaldina. Przemiany włoskiej praktyki kulinarnej połowy XVIII wieku w zwierciadle teatru Carla Goldoniego, w: Polska i świat przez kuchnię. Studia o dziedzictwie kulinarnym, red. A. Kamler, D. Pietrzkiewicz, K. Seroka, Wydawnictwo: Grupa COGITO, Warszawa 2017, s. 263-272 

O prostych przyczynach i dalekosiężnych konsekwencjach nierozumienia poezji. Uwagi na marginesie wiersza „Nad Cezarem”, w: Julian Tuwim tradycja, recepcja, perspektywy badawcze, red. E. Gorlewska, K. Korotkich, wyd. Instytut Filologii polskiej UwB, seria: Białostocka Kolekcja Filologiczna / Studia, Białystok 2017, s. 277-285

Książki

Przestrzeń klasztoru, przestrzeń kultury. Piśmiennictwo, książka, edukacja, red. Joanna Pietrzak-Thébault i Łukasz Cybulski, Wydawnictwa UKSW, Warszawa 2017, ss. 537

Polska i Włochy w dialogu kultur. La Polonia e l'Italia nel dialogo tra le culture, red. L. Masi, E. Nicewicz-Staszowka, J. Pietrzak-Thébault, M. Woźniewska-Działak, Wydawnictwa UKSW, Warszawa 2017, ss. 267

 

2016

Artykuły w tomach zbiorowych

Tra il ridere e la forca – la figura di Niccolò Franco, w: Comico e tragico nella vita del Rinascimento, red. L. Secchi-Tarugi, Franco Cesati Editore, Frenze 2016, s. 423-432

‘Dworzanin polski’ Łukasza Górnickiego pod drukarskimi prasami Macieja Wirzbięty: o nowa formę nowego dzieła, w: ‘Dworzanin polski’ Łukasza Górnickiego. Dzieło, inspiracje, autor, red. J. Dygul, M. Wojtkowska-Maksymik, Wydano nakładem Wydziału Polonistyki UW, Wrszawa 2016, s. 53-77

 

2015

Artykuły w czasopismach

Andrzej Krzycki – Andreas Cricius (1482-1537) : évèque des paradoxes,Seizième Siecle,“ nr 11 / 2015, s.43-57

Fortune and Misfortune of Italian Chivalric Literature in the Early Modern Poland

Transmission of Texts and New Technologies: Memory or Transformation?,Załącznik Kulturoznawczy”,nr 2, 2015, 

http://zalacznik.uksw.edu.pl/sites/default/files/1.23.pdf, s.212-239

Artykuły w tomach zbiorowych

La presenza del libro italiano a Lione nel Rinascimento. Un caso particolare dell’italianismo francese in: L’Italia e la cultura europea, red. A. Kilmkiewicz, M. Malinowska, A. Paleta, M. Wrana, Franco Cesati Editore, serie Quaderni della Rassegna 87, Firenze 2015, ISBN 978-88-7667-520-1, pp. 584, s. 287-291

Humanistyka wobec nowych technologii – nowość czy reaktywacja in: Staropolskie zwierciadło,. Dawne widowiska polskie z perspektywy współczesnej, red. P. Kencki, j. Kopciński, wyd. UKSW, Warszawa 2015:, s. 212-228

Język liturgiczny a język standardowy – praktyka francuska i polska in: Znaczenie Tekst Kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus, seria Prace językoznawcze IFP UKSW, tom 5, red. Anna Kozłowska, Agnieszka Świątek, wyd. UKSW, Warszawa 2014, , s. 413-428

Adam Mickiewicz – accusateur ou défenseur des Français devant la « cour de l’histoire » (manuscrit MAM 84 de la Bibliothèque Polonaise de Paris), in : Auguste Lacaussade(1815-1897) en fraternité polonaise, red. P. Eve, Uniwersytet Wrocławski, Université de Lille 3, Université Sorbonne Nouvelle Paris 2 i in., 2015, s. 51-64

Mistrz i uczennice – o kobiecych lekturach, na marginesie ‘Dell’istitutione delle donne’ Lodovica Dolcego, w: Mistrzowie i uczniowie. Przekaz i dialog lulturowy w dawnych literaturach romańskich, red. J. Dimke-Kamola, A. Loba, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, s. 197-205

Na marginesie szesnastowiecznego hebrajskiego starodruku z kolekcji Biblioteki Głównej UKSW, w: Patronka filologii. Rola Biblii w rozwoju edytorstwa, badań językoznawczych i translatorskich, red. D. Muszytowska, Wydawnictwa UKSW, Warszawa 2015, s. 105-116

Lettere scritte una volta, mille volte lette. La fortuna degli epistolari nell’Italia del Cinquecento, in: Pio II nell’epistolografia del Rinascimento, red. L. Secchi Tarugi, Franco Cesati Editore, Florencja 2015, s. 589-598

"Delle cose leggiadre e gentili". Ancora sulla fortuna editoriale delle opere di Boccaccio,w: Boccaccio e la nuova "ars narrandi", red. W. Olszaniec, P. Salwa, Wydawnictwo Naukowe “Sub Lupa”, Warszawa 2015, s. 71-80

Piękno Italii i niewygody podróży. Na marginesie I Pieśni „Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu”, w: Piękno Juliusza Słowackiego. Tom III Metamorphosis, red. J. Ławski, A. Janicka, Ł. Zabielski, Wydawnictwo Prymat, Białystok 2015, s. 355-364

Książki

Czary, alchemia, opętanie w kulturze na przestrzeni wieków. Studia przypadków,… - redakcja naukowa (współautor Łukasz Cybulski), wyd. UKSW, Warszawa 2015, ss. 367 + I-VIIIwstęp Bielańskie czary, s. i-VIII.

 

2014

Artykuły w czasopismach

Warząchiew, mydło, igła. Książka na służbie (Wenecja, XVI w.), "Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi", t. 7., 2014, s. 31-45.

Nowe przekłady francuskich pism Zygmunta Krasińskiego – zuchwałość, potrzeba, konieczność?, Sztuka edycji 1-2/2014, s. 55-62

Artykuły w tomach zbiorowych

„Polverosi fragmenti, cotanto oltraggiati dell’ignordo tempo, & dalla varia fortuna”. Memorie dell’antico al servizio (utlie) delle Antichità della città di Roma di Bernardo Gamucci, w: Roma pagana e Roma cristiana nel Rinascimento, red. L. Secchi Tarugi, Franco Cesati Editore, Firenze 2014, s. 429-438

O skutkach czytania „książczydeł” – VI-wieczna włoska kultura druku  (współautorstwo: Katarzyna Foremniak)Pismo, lektura, biblioteka w dawnych literaturach romańskich , A. Rzepka, D. Pudo, M. Wrana, 2014, Collegium Colombinum, Kraków, s. 147-157.

Listy do Adama Mickiewicza, red. E. Jaworska, M. Prussak, Warszawa, Czytelnik, 2014 [współudział w redagowaniu francuskich tesktów, redagowaniu kilku biogramów i tp.]

Kobieta w polskiej i francuskiej reklamie – zachwyt czy dyskryminacja? /

Woman in Polish and French Commercials - Admiration or Discrimination? (współautorstwo: Agnieszka Sojka), in: Kobieta w mozaice kulturowej/Women in the cultural mozaic

Tom I/Volume I Rola stereotypów i kultury w kreacji kobiecości/The role of culture and stereotyps in the creation of feminity, redakcja naukowa / Edited E. Zawisza, M.Lubińska-Bogacka, , Wydawnictwo «scriptum» Kraków 2014

 

2013

Artykuły w czasopismach

1.Przestrzeń klasztoru, przestrzeń kultury. Piśmiennictwo, książka, edukacja. Warszawa, 10-12 maja 2011, sprawozdanie z konferencji, „Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi”, tom 6/2012 (faktyczne ukazał sę w 2013), s. 331-333

2.’Skrzydlaty Amor’ – przekład i komentarz, „Próby. Nieregularnik filologiczny”, nr1/2013, Białystok 2013, s. 69-75

3. „Gwiazda” Zygmunta Krasińskiego – dzieje tekstu (opracowanie tekstologiczne Agnieszka Markuszewska, z języka francuskiego przełożyła Joanna Pietrzak-Thébault), w: „Sztuka Edycji”, nr (3), 2/2012, (faktycznie ukazał się w 2013), s. 89-108

4. XXV Międzynarodowa Konferencja ‘Pio II nell’epistolografia del Rinascimento (Chianciano Terme – Pienza, lipiec 2013)’, sprawozdanie Jean-Louis Charlet, przekład z j. francuskiego, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, tom LVII, 2013

5. Czytanie Petrarki: teksty, parateksty, konteksty, „Studia classica et neolatina”, X, red. Z. Głombiowska, Wydawnictwa UG, s. 69-86, ill.

 

Artykuły w tomach zbiorowych

1. Przepis na książkę, czyli triumf ‘nouvelle cuisine’, w: Pharmacopea. Uzależnenia, obsesje, konflikty, red. M. Pawłowska, T. Wysłobocki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013, s. 107-117, ill.

2. Słownik – słowo – książka. O pożytkach, jakie mogą płynąć ze starości – wokół ‘Senilità’ Itala Sveva, w: Starość. Doświadczenie egzystencjalne - temat literacki - metafora kultury, seria Czarny romantyzm, seria I, Rozpoznania, red. J. Ławski,Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013, s. 179-188

3. Krasiński i Mielikowski en Sicile. Les voyages des écritures romantiques, w: Metamorfozy podróży. Kultura i tożsamość, red. J. Sztachelska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012 (faktycznie ukazał się w 2013), s. 81-88

4. Piccolomini e la cattedrale di Warmia, w: Significato e funzione della cattedrale, del giubileo e dela ripresa patristica dal medioevo al rinascimento, red. L. Secchi Tarugi, Franco Cesati Editore, Firenze, 2013, s. 549-558, ill.

5. Iskry na włosko-dalmatyńskim pograniczu, czyli Tommaseo bez granic, w: Pogranicze, Kresy, Wschód a idee Europy, seria II, Colloquia Orientalia Bialostocensia, Białystok, 2013, s.293-306, ill.

6. Mit Rzymu – „turystyka historyczna” czy millenaryzm (Mickiewicz, Krasiński, Słowacki, Norwid), w: Starość. Doświadczenie egzystencjalne - temat literacki - metafora kultury, seria Czarny romantyzm, seria II, Zapisy i odczytania, red. J. Ławski,Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 427-450

7. Drukowane artes memoriae - wsparcie dla pamięci czy obraz świata?", w Pamięć i zapomnienie w dawnych literaturach romańskich, red. W. K. Pietrzak i K. A. Kula, Folia Litteraria Romanica 8, Leksem, Łask 2013., s. 89-100. 

 

Książki

Adam Mickiewicz, Prose artistique: contes, essais, fragments. Proza artystyczna: opowiadania, szkice, fragmenty Edycja krytyczna, wstęp i opracowanie, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013, 512 ss.

 

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2019

 

European Academy of Religion, Bologna 4-6.03.2019, section: Authors meet Critics, presentation of the book “Word of Gof, words of Men. Translations, inspirations, transmissions of the Bible in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Renaissance », ed.J. Pietrzak-Thebault, Vandenhoeck & Ruprecht 2019

 

2018

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, konferencja Et in Arcadia ego. Roma come luogo della memoria nelle culture europee, Łódź, wrzesień 2018: referat: Tra la memoria e la scoperta. Una duplice visione di Roma antica nelle stampe antiquarie del Cinquecento

 

Faculty of Humanities, Juraj Dobrila University of Pula, konferencja Mare Internum Culture. Humanistic Ideas, Relationship and Parallels in the Early Modern Age, Pula (Chorwacja) październik 2018 : referat: Fonti estranee, istituzioni proprie – le strade della diffusione del pensiero filosofico nella Polonia del Rinascimento

Centro Italo-Tedesco per l’Eccellenza Europea, Cooperazione italo-tedesca nel campo delle Scienze Umane e Sociali / Deutsch-Italienische Zusammenarbeit in den Geistes- und Sozialwissenschaften, seminarium naukowe ‘gli vernacoli, proprii, et partii vocabuli’ – Terminologia e fonti dell’”Hypnerotomachia Poliphili” (Venezia 1499), Villa Vigoni (Como), październik 2018: referat; “Hypnerotomachia Poliphili”: enigma o successo editoriale

 

2017

Deutsches Historisches Institut in Rom, Luther in ItalyRzym, luty 2017: referat Woodcut illustration – a hidden arm of new religious ideas? 

Northern European Dante Network (NEDANTEN), “Vedi lo sol che ’n fronte ti riluce”: La vista e gli altri sensi in Dante e nella ricezione artistico-letteraria delle sue opere, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, kwiecień 2017: referat: Quando la vista sostituisce un commento – attorno all’edizione della (Divina) Commediadel 1554 / 1555 

Université de Lausanne, Institut d’Etude des Manuscrits Modernes, CNRS Paris, La Veine plurilingue. Vivre entre les langues, écrire en français, Lausanne, maj 2017: referat Lorsque le romantisme polonais écrit en français – un espace de liberté

Istituto di Studi Umanistici Francesco Petrarca, XXIX Convegno Internazionale, La donna nel Rinascimento: amore, famiglia, cultura, potere, Chianciano Terme –Montepulciano, lipiec 2017, referat: L’alchimia – un sapere “al femminile” o un sapere femminile?

 

2016

International Comparative Literature Association 21st World Congres, Wiedeń, lipiec 2016, referat « Je cherche une nouvelle littérature » – Adam Mickiewicz écrit en français

Międzywydziałowy Zespół Komparatystyki Wydziału Artes Liberales UW, konferencja Kultury czytania. Komparatystyka wobec starych i nowych form obiegu literatury, Warszawa czerwiec 2016, referat: La Libraria Lodovica Dolce – nowa bibliografia na nowe czasy

Instytut Romanistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, XIX Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, Kuchnia literacka, albo literatura od kuchni,Toruń grudzień 2016, referat: Kuchnia XVI-wiecznych wydań – między bieżącą koniunkturą a trwałym zapisem

 

2015

The Cultural Role of the Bible in Creating Linguistic and National Identities in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Renaissance (organzator i moderator sesji), Annual Meeting of Renaissance Society of America, LXII, Berlin marzec 2015 (konf. międzynarodowa)

Konserwacja kolekcji zabytkowych - historia, wyzwania, ograniczenia (organizacja),UKSW, Warszawa kwiecień 2014

Czy wszyscy jesteśmy Charlie? Pogranicza społeczne w soczewce Pogranicza wielokulturowe – lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe, UKSW, Warszawa, maj 2015

Lodovico Ariosto e Piotr Kochanowski – l’intesa perfetta o il dialogo mancato? Włochy i Polska w dialogu kultur, UKSW i Włoski Instytut Kultury, Warszawa czerwiec 2015 (konf. międzynarodowa)

Istituto di Studi Umanistici Francesco Petrarca, XXVI Convegno Internazionale, Chianciano Terme – Pienza, lipiec 2015 Il viaggio e la comunicazione nel Rinascimento, referat Viaggio narrato, viaggio illustrato. Le rappresentazioni cartografiche nella edizione dell'Orlando Furioso' di Vincenzo Valgrisi (1556)

 

2014

1.Drukarstwo hebrajskie w Polsce renesansowej, Patronka filologii. Rola Biblii w rozwoju badań językoznawczych i przekładowych, Warszawa, UKSW, maj 2014

2.„Misterium transformacji” – poezja Joanny Pollakówny po francusku, Analiza – ekfraza – zdziwienie. Strony Joanny Pollakówny, Warszawa, UKSW, maj 2014

3.Tra il ridere e la forca – la figura di Niccoló Franco, Il tragico e il comico nella vita del Rinascimento, Chianciano-Pienza, lipiec 2014 (konf. międzynarodowa)

4.Adam Mickiewicz – accusateur ou défenseur des Français devant la « cour de l’histoire » (manuscrit MAM 84 de la Bibliothèque Polonaise de Paris), Auguste Lacaussade en fraternité polonaise, Wrocław, UWr, grudzień 2014 (konf. międzynarodowa)

 

2013

Fortune and Misfortune of the Italian Chivalric Literature in the Polish Renaissance, Annual Meeting of Renaissance Society of America. San Diego, LIX, kwiecień 2013, (konf. międzynarodowa)

„Nad Cezarem” czyli o przyczynach i konsekwencjach nierozumienia poezji, Julian Tuwim – tradycja, recepcja, perspektywy badawcze, Białystok, UwB, czerwiec 2013

Cyfrowy Gutenberg. Nowe technologie jako wyzwania dla humanistyki – nowość czy reaktywacja?, Teatr staropolski a kultura współczesna, Warszawa, UKSW, czerwiec 2013

Lettere scrtitte una volta, mille volte lette. La fortuna degli epistolari nell’Italia del Cinquecento, Pio II nell’epistolografia del Rinascimento, Chianciano-Pienza, lipiec 2013 (konf. międzynarodowa)

“(...) di leggiadre cose e gentili” – la fortuna editoriale delle opere di Boccaccio, Boccaccio e la nuova Ars Narrandi, Warszawa, UW, październik 2013 (konf. międzynarodowa)

La presenza del libro italiano a Lione nel Rinascimento – un caso particolare dell’italianismo francese, Włochy a kultura Europy, Kraków, UJ, październik 2013 (konf. międzynarodowa)

O skutkach czytania „książczydeł”. XVI-wieczna włoska kultura druku, VI Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich: Pismo, lektura, biblioteka Kraków, UJ, listopad 2013

 

WYBRANE PRZEKŁADY

Przekład pism francuskich Zygmunta Krasińskiego (proza poetycka i część prozy dyskursywnej), w: Z. Krasiński, Dzieła zebrane, red. M. Strzyżewski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017, t. 6: Proza poetycka, vol. 1-3, opr. edytorskie A. Markuszewska, tłumaczenie z języka francuskiego J. Pietrzak-Thébault; Pisma dyskursywne vol. 1-2, opr. edytorskie B. Kuczkowski, tłumaczenie z języka francuskiego R. Jarzębowska-Sadkowska, J. Pietrzak-Thébault, Toruń 2017

 

OSIĄGNIĘCIA

INNE AKTYWNOŚCI

 

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach