Zaproszenie na spotkanie naukowe katedr językoznawczych

W środę 31 stycznia o godz. 10:00 w sali 326 odbędzie się cykliczne spotkanie 
katedr językoznawczych Instytutu Filologii Polskiej UKSW.
W części naukowej spotkania dr Anna Krasowska wygłosi referat pt.
"Od modelu izotopijno-dysjunkcyjnego do GTVH - lingwistyczne teorie humoru"
Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia i udziału w dyskusji!

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach