Ogłoszenia

Kierownik Projektu „Lepsza Kadra=Lepszy Student” nr POWR.03.04.00-00-D051/16,
Pani prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus, zaprasza kadrę akademicką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach podnoszących kompetencje zawodowe realizowanych w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Działu Kształcenia UKSW

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach