glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Humanista w instytucjach kultury - program stażowy

1.01.2018 z ramienia NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie rozpoczęła się realizacja projektu

 

Humanista w instytucjach kultury

Program staży zawodowych dla studentów Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW

POWR.03.01.00-IP.08-00-S109/17

 

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu: od: 2018-01-01 do: 2019-01-31

Obszar realizacji projektu: Cała Polska

Cel szczegółowy PO WER: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów kierunku Kulturoznawstwo (I i II stopnia studiów stacjonarnych) na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

 

Grupa docelowa: osoby w wieku do 25 lat, niepracujące lub wykonujące tylko prace dorywcze na umowach cywilno-prawnych.

50 studentów i studentek z kierunku Kulturoznawstwo I i II stopnia studiów stacjonarnych:

II rok studia I stopnia - 17 osób /  III rok studia I stopnia -15 osób / II rok studia II stopnia -18 os.

(staże wyłącznie w okresie 1 do maksymalnie 4-ch semestrów I st. i II st.).

 

Wymiar stażu:  240 godz. (min. 20/tyg)  stażu zawodowego w instytucjach kultury oraz organizacjach pozarządowych działających w przemysłach kreatywnych; okres odbywania staży: kwiecień – grudzień 2018

 

Rodzaje zadań stażowych:

 

  • organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych ,zarządzanie projektem
  • zadania z zakresu działalności statutowych instytucji kultury lub organizacji III sektora
  • organizacja wolontariatu związanego z imprezami kulturalnymi
  • praca w dziale promocji, marketingu, PR
  • pisanie i redagowanie tekstów dziennikarskich i użytkowych na potrzeby pracodawcy

 

Wartość projektu 272 812,50 zł, z dofinansowanie ze środków UE to 229 926,38 zł

 

Kierownik projektu: Kama Pawlicka, k.pawlicka@uksw.edu.pl

 

Rekrutacja studentów rozpocznie się  22 i 29 stycznia (poniedziałek), godz. 13.15. Informacja o numerze sali będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń koło Dziekanatu.

 

Wszelkie informacje o Programie i bieżące aktualności dostępne będą na stronie www.wnh.uksw.edu.pl oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/wnh.uksw/.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach