Listy rankingowe

20.11.2018 r.

Stypendia - listy rankingowe 2018/2019

Listy rankingowe do stypendium doktoranckiego --> do pobrania

Listy rankingowe do stypendium projakościowego --> do pobrania

Ostateczne decyzje o liczbie przyznanych stypendiów podejmuje Rektor.

Decyzje o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendiów będą rozsyłane pisemnie za potwierdzeniem odbioru.

 

* * *

 

22.11.2017 r.

Stypendia - listy rankingowe 2017/2018

Listy rankingowe do stypendium doktoranckiego --> do pobrania

Listy rankingowe do stypendium projakościowego --> do pobrania

Ostateczne decyzje o liczbie przyznanych stypendiów podejmuje Rektor.

Decyzje o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendiów będą rozsyłane pisemnie za potwierdzeniem odbioru.

 

* * *

17.11.2016 r.

Stypendia - listy rankingowe 2016/2017

LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM DOKTORANCKIE I ROK

LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM DOKTORANCKIE II ROK

LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM DOKTORANCKIE III ROK

LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWE I ROK

LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWE II ROK

LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWE III ROK

 

Ostateczne decyzje o liczbie przyznanych stypendiów podejmuje Rektor.

Decyzje o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendiów będą rozsyłane pisemnie za potwierdzeniem odbioru.

 

* * *

18.11.2015

Stypendia - listy rankingowe 2015/2016

LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM DOKTORANCKIE (I ROK)

LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWE (I ROK)

LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM DOKTORANCKIE (II ROK)

LISTA RANKINGOWA - STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWE (II ROK)

 

Ostateczne decyzje o liczbie przyznanych stypendiów podejmuje Rektor.

Decyzje o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendiów będą rozsyłane pisemnie za potwierdzeniem odbioru.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach