glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Informacje o Wydziale

Kategoria A dla Wydziału Nauk Humanistycznych

          Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Ocena została przeprowadzona przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Eksperci wzięli pod uwagę cztery podstawowe kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej oraz pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

          W wyniku przeprowadzonej oceny trzy Wydziały UKSW otrzymały ocenę A. Dotychczas dwie jednostki UKSW mogły się pochwalić wysoką kategorią A: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej oraz Wydział Teologiczny.

W najnowszej parametryzacji, ocenę A uzyskał również Wydział Nauk Humanistycznych.

 
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach