Stypendia Ministra dla studentów i doktorantów

Szanowni Państwo,

informuję, że zbliża się termin złożenia wniosków o stypendium ministra. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wnioski te przed złożeniem do Ministerstwa muszą zostać pozytywnie zaopiniowane przez Radę Wydziału.

Linki z informacjami:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach