Wyniki rekrutacji

Listy rankingowe kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na Wydziale Nauk Humanistycznych w roku akademickim 2018/2019:

IV TURA REKRUTACJI (REJESTRACJA UZUPEŁNIAJĄCA)

STUDIA II STOPNIA

Filologia polska - pobierz

Kulturoznawstwo - pobierz

III TURA REKRUTACJI (REJESTRACJA DODATKOWA)

STUDIA I STOPNIA

Filologia klasyczna - pobierz

Muzeologia - pobierz

STUDIA II STOPNIA

Filologia polska - pobierz

Filologia włoska - pobierz

Kulturoznawstwo - pobierz

 

 

II TURA REKRUTACJI

STUDIA I STOPNIA

Filologia polska - pobierz

Kulturoznawstwo - pobierz

Filologia: specjalność filologia włoska - pobierz

 

I TURA REKRUTACJI

STUDIA I STOPNIA

Filologia polska - pobierz

Kulturoznawstwo - pobierz

Filologia: specjalność filologia klasyczna - pobierz

Filologia: specjalność filologia włoska - pobierz

Muzeologia - pobierz

 

STUDIA II STOPNIA

Filologia polska  - pobierz

Kulturoznawstwo - pobierz

Filologia: specjalność filologia włoska - pobierz

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach