Kierownik Studiów Doktoranckich

Kierownikiem Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk Humanistycznych jest prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, powołana przez Radę Wydziału na kadencję 2016-2020. 

Dyżury Kierownik Studiów Doktoranckich odbywają się ... .

Podczas dyżurów Pani Profesor dostępna jest także pod numerem telefonu: 22 561 89 63.

Z Panią Profesor można również kontaktować się mailowo: a.szczepanwojnarska@uksw.edu.pl

 

DECYZJE KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH

DECYZJA NR 1/2018 KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE NAUK HUMANISTYCZNYCH UKSW W WARSZAWIE Z DNIA 29 MAJA 2018 R. w sprawie składania wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego - do pobrania

DECYZJA NR 1/2019 KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE NAUK HUMANISTYCZNYCH UKSW W WARSZAWIE Z DNIA 1 LUTEGO 2019 R. w sprawie przekazywania prac doktorskich i innych dokumentów recenzentom w przewodzie doktorskim - do pobrania

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach