glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Kierownik Studiów Doktoranckich

Kierownikiem Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk Humanistycznych jest prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, powołana przez  JM Rektora od 1 października 2020 do odwołania. 

Dyżury Kierownika Studiów Doktoranckich odbywają się w środy  w godzinach 12:00 - 13:00, sala 424
oraz w formie zdalnej (MS Teams).

Z Panią Profesor można również kontaktować się mailowo: a.szczepanwojnarska@uksw.edu.pl

 

DECYZJE KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH

DECYZJA NR 1/2018 KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE NAUK HUMANISTYCZNYCH UKSW W WARSZAWIE Z DNIA 29 MAJA 2018 R. w sprawie składania wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego - do pobrania

DECYZJA NR 1/2019 KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE NAUK HUMANISTYCZNYCH UKSW W WARSZAWIE Z DNIA 1 LUTEGO 2019 R. w sprawie przekazywania prac doktorskich i innych dokumentów recenzentom w przewodzie doktorskim - do pobrania

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach