glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Nauka, rozwój i mobilność doktorantów

Szanowni Doktoranci,

Informacje na temat konkursów grantowych, możliwości pozyskania dofinansowania badań, ogłaszanych projektów badawczych itd. zamieszczane są na stronach:

Biura ds. Badań Naukowych UKSW

Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW

Informacji na temat mobilności doktorantów udzielają Dział Kształcenia UKSW oraz Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW --> szczegóły

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach