Rekrutacja uzupełniająca do programu ERASMUS+

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w maju przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca do programu ERASMUS+ na wyjazdy w celu realizacji części programu studiów zagranicą.
Poniżej podajemy kalendarium tej rekrutacji:
1 - 14 maja 2017 r.: składanie wniosków w systemie USOS
17 - 19 maja  2017 r.: egzaminy językowe w SJO
22-26 maja 2017 r.: rozmowy kwalifikacyjne (dokładny termin zostanie podany 15 maja) 
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW (http://www.dwm.uksw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=527&Itemid=203), zaś procedury rekrutacyjne obowiązujące na WNH oraz listę uczelni partnerskich na stronie WNH w zakładce Erasmus (http://wnh.uksw.edu.pl/node/1042)
Zapraszamy!

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach