glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Regulamin gospodarowania środkami z dotacji na działalność statutową

Regulaminy przyznawania dotacji są uchwalane przez Rady Dyscyplin poszczególnych Instytutów.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach