Rada Wydziału Nauk Humanistycznych

prof. ucz. dr hab. Dorota Kielak, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
prof. ucz. dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk, Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
 

prof. ucz. dr hab. Agnieszka Bender

prof. ucz. dr hab. Raoul Bruni

prof. ucz. dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda

prof. ucz. dr hab. Tomasz Chachulski

prof. ucz. dr hab. Anna Czajka-Cunico

prof. ucz. dr hab. Beata Gaj

prof. ucz. dr hab. Beata Garlej

prof. ucz. dr hab. Katarzyna Jażdżewska

prof. ucz. dr hab. Marcin Jewdokimow

prof. dr hab. Krzysztof Koehler

prof. ucz. dr hab. Joanna Komorowska

prof. ucz. dr hab. Jacek Kopciński

prof. ucz. dr hab. Tomasz Korpysz

prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska

prof. ucz. dr hab. Anna Kozłowska

prof. dr hab. Wojciech Kudyba

prof. ucz. dr hab. Piotr Majewski

prof. dr hab. Piotr Mitzner

prof. ucz. dr hab. Dorota Muszytowska

prof. ucz. dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk

prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski

prof. ucz. dr hab. Joanna Pietrzak-Thébault

prof. ucz. dr hab. Magdalena Saganiak

prof. ucz. dr hab. Jerzy Sikora

prof. ucz. dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska

prof. ucz. dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska

s. prof. ucz. dr hab. Wiesława Tomaszewska

prof. ucz. dr hab. Piotr Weiser

prof. ucz. dr hab. Małgorzata Wrześniak

prof. ucz. dr hab. Anna Zajchowska-Bołtromiuk

prof. ucz. dr hab. Joanna Zajkowska

prof. ucz. dr hab. Jan Zieliński

 

Przedstawiciele asystentów i adiunktów:

Dr Piotr Jakubowski

Dr Anna Krasowska

Dr Julia Krauze

Dr Leonardo Masi

Dr Kama Pawlicka

Dr Ewangelina Skalińska

Dr Beata Skrzydlewska

Dr Paweł Stangret

Dr Magdalena Ślarzyńska

Dr Joanna Zaucha

 

Przedstawiciele administracji Wydziału:

Agnieszka Wołosiewicz, p. o. kierownika dziekanatu

Mgr Elżbieta Kołodziej, starszy specjalista ds. administracyjnych

Mgr Mirosława Oniszczuk, starszy specjalista ds. administracyjnych
 

Przedstawiciele studentów:

Marcin Adamski

Alicja Czuber-Filonik
 
Weronika Fijałkowska
 
Agnieszka Rutkowska
 
Michał Ryszka
 
Michał Sołtysik
 
Sylwia Tworek
 
Maria Włodarska
 
 
Przedstawiciel doktorantów:
 
mgr Agnieszka Wasilewska
 
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach