Rada Wydziału Nauk Humanistycznych

prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
dr hab. Dorota Muszytowska, Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
dr Paweł Stangret, Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-ChachulskaDyrektor Instytutu Filologii Polskiej
prof. UKSW dr hab. Beata Gaj, Dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa

prof. dr hab. Barbara Bobrowska

prof UKSW dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda

prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski

prof. UKSW dr hab. Anna Czajka-Cunico

prof. dr hab. Krzysztof Dybciak

prof. UKSW dr hab. Ewa Dzięgiel

prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak

prof. UKSW dr hab. Krzysztof Koehler

prof. UKSW dr hab. Joanna Komorowska

prof. UKSW dr hab. Jacek Kopciński

dr hab. Tomasz Korpysz

dr hab. Anna Kozłowska

prof. dr hab. Wojciech Kudyba

prof. UKSW dr hab. Piotr Majewski

prof. UKSW dr hab. Mieczysław Mejor

prof. dr hab. Piotr Mitzner

prof. UKSW dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski

prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk

prof. UKSW dr hab. Magdalena Saganiak

prof. UKSW dr hab. Jerzy Sikora

dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk

dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska

prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska

dr hab. Katarzyna Taras

s. prof. UKSW dr hab. Wiesława Tomaszewska

prof. UKSW dr hab. Małgorzata Wrześniak

dr hab. Joanna Zajkowska

prof. UKSW dr hab. Jan Zieliński

Przedstawiciele asystentów i adiunktów:

Dr Piotr Jakubowski

Dr Katarzyna Jażdżewska

Dr Marcin Jewdokimow

Dr Anna Krasowska

Dr Julia Krauze

Dr Leonardo Masi

Dr Kama Pawlicka

Dr Ewangelina Skalińska

Dr Joanna Zaucha

 

Przedstawiciele administracji Wydziału:

Mgr inż. Tatiana Frydrych, Kierownik Dziekanatu

Mgr Elżbieta Kołodziej, starszy specjalista

Mgr Mirosława Oniszczuk, specjalista


 

Przedstawiciele studentów:

Dominika Gmitrzak
 
Mikołaj Jabłoński
 
Zuzanna Królikiewicz
 
Agata Kuciara
 
Monika Łoskot
 
Krystian Łukasiewicz
 
Karolina Rempalska
 
Agnieszka Rutkowska
 
Kamila Rydzyńska
 
Oskar Tomaszewski
 
 
 
Przedstawiciel doktorantów:
 
mgr Sylwia Stolarczyk
 
Gość Rady Wydziału:
 
dr Beata Garlej
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach