Rada Wydziału Nauk Humanistycznych

prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
dr hab. Dorota Muszytowska, Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
dr Paweł Stangret, Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-ChachulskaDyrektor Instytutu Filologii Polskiej
prof. UKSW dr hab. Beata Gaj, Dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa

prof. UKSW dr hab. Agnieszka Bender

dr hab. Raoul Bruni

prof UKSW dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda

prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski

prof. UKSW dr hab. Anna Czajka-Cunico

dr hab. Katarzyna Jażdżewska

dr hab. Marcin Jewdokimow

prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak

prof. dr hab. Krzysztof Koehler

prof. UKSW dr hab. Joanna Komorowska

prof. UKSW dr hab. Jacek Kopciński

dr hab. Tomasz Korpysz

dr hab. Anna Kozłowska

prof. dr hab. Wojciech Kudyba

prof. UKSW dr hab. Piotr Majewski

prof. dr hab. Piotr Mitzner

prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk

dr hab. Joanna Pietrzak-Thébault

prof. UKSW dr hab. Magdalena Saganiak

prof. UKSW dr hab. Jerzy Sikora

dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk

dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska

prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska

s. prof. UKSW dr hab. Wiesława Tomaszewska

prof. UKSW dr hab. Piotr Weiser

prof. UKSW dr hab. Małgorzata Wrześniak

dr hab. Anna Zajchowska-Bałtromiuk

dr hab. Joanna Zajkowska

prof. UKSW dr hab. Jan Zieliński

 

Przedstawiciele asystentów i adiunktów:

Dr Piotr Jakubowski

Dr Anna Krasowska

Dr Julia Krauze

Dr Leonardo Masi

Dr Kama Pawlicka

Dr Ewangelina Skalińska

Dr Joanna Zaucha

 

Przedstawiciele administracji Wydziału:

Agnieszka Wołosiewicz, p. o. kierownika dziekanatu

Mgr Elżbieta Kołodziej, starszy specjalista ds. administracyjnych

Mgr Mirosława Oniszczuk, specjalista ds. administracyjnych


 

Przedstawiciele studentów:

Marcin Adamski
 
Dominika Gmitrzak
 
Gabriela Gorzkowska
 
Krystian Łukaszewicz
 
Wiktoria Nestoruk
 
Karolina Rempalska
 
Agnieszka Rutkowska
 
Weronika Rychta
 
Oskar Tomaszewski
 
Ewa Zarzycka
 
 
Przedstawiciel doktorantów:
 
Agnieszka Wasilewska
 
 
Gość Rady Wydziału:
 
dr Beata Garlej
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach