Rada Wydziału Nauk Humanistycznych

prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
prof. UKSW dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk, Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
 

prof. UKSW dr hab. Agnieszka Bender

prof. UKSW dr hab. Raoul Bruni

prof UKSW dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda

prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski

prof. UKSW dr hab. Anna Czajka-Cunico

prof. UKSW dr hab. Beata Gaj

prof. UKSW dr hab. Beata Garlej

prof. UKSW dr hab. Katarzyna Jażdżewska

prof. UKSW dr hab. Marcin Jewdokimow

prof. dr hab. Krzysztof Koehler

prof. UKSW dr hab. Joanna Komorowska

prof. UKSW dr hab. Jacek Kopciński

prof. UKSW dr hab. Tomasz Korpysz

prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska

prof. UKSW dr hab. Anna Kozłowska

prof. dr hab. Wojciech Kudyba

prof. UKSW dr hab. Piotr Majewski

prof. dr hab. Piotr Mitzner

prof. UKSW dr hab. Dorota Muszytowska

prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk

prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski

prof. UKSW dr hab. Joanna Pietrzak-Thébault

prof. UKSW dr hab. Magdalena Saganiak

prof. UKSW dr hab. Jerzy Sikora

prof. UKSW dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska

prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska

s. prof. UKSW dr hab. Wiesława Tomaszewska

prof. UKSW dr hab. Piotr Weiser

prof. UKSW dr hab. Małgorzata Wrześniak

prof. UKSW dr hab. Anna Zajchowska-Bołtromiuk

prof. UKSW dr hab. Joanna Zajkowska

prof. UKSW dr hab. Jan Zieliński

 

Przedstawiciele asystentów i adiunktów:

Dr Piotr Jakubowski

Dr Anna Krasowska

Dr Julia Krauze

Dr Leonardo Masi

Dr Kama Pawlicka

Dr Ewangelina Skalińska

Dr Beata Skrzydlewska

Dr Paweł Stangret

Dr Magdalena Ślarzyńska

Dr Joanna Zaucha

 

Przedstawiciele administracji Wydziału:

Agnieszka Wołosiewicz, p. o. kierownika dziekanatu

Mgr Elżbieta Kołodziej, starszy specjalista ds. administracyjnych

Mgr Mirosława Oniszczuk, starszy specjalista ds. administracyjnych
 

Przedstawiciele studentów:

Marcin Adamski

Alicja Czuber-Filonik
 
Weronika Fijałkowska
 
Agnieszka Rutkowska
 
Michał Ryszka
 
Michał Sołtysik
 
Sylwia Tworek
 
Maria Włodarska
 
 
Przedstawiciel doktorantów:
 
mgr Agnieszka Wasilewska
 
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach