glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Podpięcia przedmiotów - instrukcja

PODPIĘCIA PRZEDMIOTÓW – instrukcja (wersja PDF do pobrania)

Przedmiot dla danego studenta może być podpięty do jednego lub więcej programów studiów (kierunków studiów). Może też nie być podpięty do żadnego programu, wtedy jednak zaliczenie tego przedmiotu nie posłuży do zaliczenia żadnego programu (kierunku), nie zostanie uwzględnione do średniej, taki przedmiot nie będzie również uwzględniony w suplemencie do dyplomu, karcie okresowych osiągnięć studenta czy też karcie przebiegu studiów.
Przedmiot może być podpięty nie tylko pod program studiów (kierunek studiów), ale także pod konkretny etap tego programu (rok studiów), realizowany w danym cyklu dydaktycznym (roku akademickim).
Podpięcie przedmiotów pod program i etap studiów jest niezbędne do wyliczania średniej.
Po zalogowaniu się do systemu Usosweb należy przejść do zakładki „DLA STUDENTÓW”

Pojawia się lista wszystkich przedmiotów i w tym miejscu możemy podpinać przedmioty

1. pojedynczo - poprzez przycisk „dodaj podpięcie” lub 2. hurtowo – kliknąć „zaznacz niepodpięte „ -> „zbiorcze podpięcie”

AD1 pojedyncze podpinanie – należy zaznaczyć kod programu

Następnie należy zaznaczyć „ Chcę podpiąć pod konkretny etap tego programu"