glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Wydziałowa Rada Doktorantów

Wydziałowa Rada Doktorantów WNH UKSW

Wydziałowa Rada Doktorantów jest organem doradczym Kierownika studiów doktoranckich, wnioskującym i opiniującym uchwały dotyczące doktorantów. Współpracuje z Kierownikiem Studiów Doktoranckich, stanowiąc głos doktorantów Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW oraz reprezentuje ich podczas posiedzeń Parlamentu Doktorantów UKSW (Regulamin Samorządu Doktorantów UKSW, §13, ust. 1-4). Wybory do Wydziałowej Rady Doktorantów odbywają się w październiku każdego roku akademickiego.

 

Skład WRD WNH UKSW w roku akademickim 2018/2019:

Przewodnicząca: mgr Agnieszka Wasilewska

Wiceprzewodniczący i sekretarz: mgr Maciej Woźniak

 

Skład WRD WNH UKSW w roku akademickim 2017/2018:

Przewodnicząca: mgr Sylwia Stolarczyk

Wiceprzewodniczący: mgr Łukasz Tupacz

Sekretarz: mgr Maciej Woźniak

 

Skład WRD WNH UKSW w roku akademickim 2016/2017 tworzyli:

Przewodniczący: mgr Łukasz Kucharczyk

Wiceprzewodnicząca: mgr Agata Mikołajko

Sekretarz: mgr Jakub Jurkowski

 

Skład WRD WNH UKSW w roku akademickim 2015/2016 tworzyli:

Przewodniczący: mgr Łukasz Kucharczyk

Wiceprzewodnicząca: mgr Agata Mikołajko

Sekretarz: mgr Jakub Jurkowski

Sekretarz: Aleksandra Karkowska–Rogińska

Zadaniem WRD WNH jest regularne organizowanie zebrań w celu analizy i ustosunkowania się do bieżących spraw dotyczących udziału doktorantów w zadaniach Wydziału oraz indywidualnych (Regulamin Samorządu Doktorantów UKSW, §14, ust. 1, pkt 3). Członkowie WRD WNH uczestniczą w posiedzeniach Parlamentu Doktorantów (Regulamin Samorządu Doktorantów UKSW, §14, ust. 1, pkt. 5, 9).  Wydziałowa Rada Doktorantów powołuje również przedstawicieli doktorantów do Komisji Wydziałowych.

W roku akademickim 2016/2017 funkcje te pełnią następujący doktoranci:

Rada Wydziału – mgr Łukasz Kucharczyk  (na mocy Regulaminu Samorządu Doktorantów UKSW przewodniczący WRD automatycznie zostaje delegatem doktorantów do Rady Wydziału (Regulaminu Samorządu Doktorantów UKSW, §13, ust. 7)

Rada Instytutu – mgr Aleksandra Karkowska–Rogińska

Komisja dydaktyczna – mgr Magdalena Partyka

Komisja ds. jakości kształcenia – mgr Agnieszka Wasilewska

Komisja stypendialna – mgr Jakub Jurkowski

Wydziałowa Komisja ds. socjalnych – mgr Maciej Woźniak, mgr Katarzyna Grzymała, mgr Agata Mikołajko

W roku akademickim 2015/2016 funkcje te pełnili następujący doktoranci:

Rada Wydziału – mgr Łukasz Kucharczyk  (na mocy Regulaminu Samorządu Doktorantów UKSW przewodniczący WRD automatycznie zostaje delegatem doktorantów do Rady Wydziału: (Regulaminu Samorządu Doktorantów UKSW, §13, ust. 7)

Rada Instytutu – mgr Aleksandra Karkowska – Rogińska

Komisja dydaktyczna – mgr Magdalena Partyka

Komisja ds. jakości kształcenia – mgr Agata Mikołajko

Komisja stypendialna – mgr Joanna Gzyra-Iskandar

 

Wydziałowa Rada Doktorantów formułuje opinie dotyczące projektów uchwał Rady Wydziału w sprawach studiów doktoranckich, publikuje ogłoszenia doktoranckie oraz podejmuje inicjatywy o charakterze naukowym oraz popularyzatorskim. W roku akademickim 2015/2016 doktoranci, pod kierunkiem prof. dr hab. Bernadetty Kuczery – Chachulskiej zorganizowali  konferencję studencko - doktorancką pt.  Praktyka badawcza wobec literaturoznawczych szkół i metodologii (miejsce: WNH UKSW, 23.01.2016), natomiast w roku akademickim 2016/2017, pod przewodnictwem Kierownik Studiów Doktoranckich prof. UKSW dr hab. Anny Szczepan-Wojnarskiej zorganizowali Warsztaty Humanistyczne Czytamy to jeszcze raz z Wami dla uczniów klas maturalnych (miejsce: WNH UKSW, 31.03.2017).

 

Adres mailowy Przewodniczącego WRD WNH: l.kucharczyk@uksw.edu.pl

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach