II Studencko-doktorancka konferencja „Strategie zarządzania projektami i instytucjami kulturalnymi”.

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami Kultury zaprasza studentów i doktorantów  do zgłaszania referatów na drugą edycję konferencji poświęconej zarządzaniu kulturą. Zarządzanie kulturą jest najczęściej wybieraną przez studentów specjalnością na Kulturoznawstwie na WNH i stąd też pomysł na konferencję, która będzie okazją do zaprezentowania prac i badań doktorantów oraz studentów. Organizatorami konferencji są pracownicy Zakładu Zarządzania Kulturą: dr Anna Wróblewska i Kama Pawlicka  oraz członkowie Koła.

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów i doktorantów w z całej Polski.

Wśród podejmowanych przez prelegentów tematów znajdą się takie zagadnienia, jak:

- finansowanie przedsięwzięć kulturalnych

- przemysły kultury w Polsce i ich funkcjonowanie

- organizacja przedsięwzięć kulturalnych

- obywatel - menedżer kultury a polityka kulturalna państwa

- perspektywy rozwoju zarządzania kulturą w Polsce

- budowanie wizerunku instytucji kultury.

Opłata konferencyjna: 50 zł

 Zgłoszenia należy przesyłać do 20 marca 2017 roku. 

Wybór referatów  nastąpi do końca marca 2017 roku.

Termin: 15 maja 2017, UKSW, WNH, Warszawa, Dewajtis 5.

            Zgłoszenia należy wysyłać do 20 marca 2017 roku do  Kamy Pawlickiej: k.pawlicka@uksw.edu.pl.

Zgłoszenia  powinny zawierać następujące informacje:

Imię i nazwisko:

Status (student, doktorant, ew. stopień naukowy):

Adres do korespondencji:

Telefon:

E-mail:

Nazwa uczelni:

Tytuł referatu:

Tematyka referatu (słowa kluczowe):

Abstrakt (do 1000 znaków):

Organizator konferencji: Studenckie Koło Zarządzania Projektami Kultury UKSW oraz

Zakład Zarządzania Kulturą, Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

Komitet organizacyjny: dr Anna Wróblewska, mgr Kama Pawlicka oraz członkowie Koła.

Zgłaszający referat zgadza się na publikację streszczenia w materiałach konferencyjnych oraz uiści opłatę w wysokości 50 zł brutto do dnia 15 kwietnia 2017 roku.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach