Harmonogram zajęć Prof. Jana Zielińskiego (styczeń 2017)

 

Arcydzieła są podzielone na 2 terminy  (3 pierwsze grupy na początku tygodnia oraz 3 drugie grupy w drugiej części tygodnia - każdy student powinien uczestniczyć w zajęciach w dowolnej grupie w I terminie  i w dowolnej  grupie w II terminie)

 

Poniedziałek 23.01 (sala 223)

9.45-11.15 – Seminarium magisterskie (I rok filologii polskiej, studia II stopnia)

11.30-13.00 – Arcydzieła literatury światowej

13.15-14.45 – Literatura powszechna - niemieckojęzyczna

15.00-16.30 – Arcydzieła literatury światowej

 

Wtorek 24.01 (Zajęcia nie odbędą się ze względu na udział prowadzącego w konferencji naukowej)

9.45-11.15 – Arcydzieła literatury światowej

11.30-13.00 –  Dydaktyka uniwersytecka – nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach wyższych (studia doktoranckie)

13.15-14.45 – Seminarium magisterskie (I rok filologii polskiej, studia II stopnia)

15.00-16.30 – Seminarium magisterskie (I rok filologii polskiej, studia II stopnia)

 

Czwartek 26.01 (Aula Jana Pawła II)

9.45-11.15 – Literatura powszechna - niemieckojęzyczna

11.30-13.00 – Arcydzieła literatury światowej

13.15-14.45 – Seminarium magisterskie (I rok filologii polskiej, studia II stopnia)

15.00-16.30 – Arcydzieła literatury światowej

 

Piątek 27.01 (Sala 424)

9.45-11.15 – Arcydzieła literatury światowej

11.30-13.00 -  Seminarium doktoranckie

13.15-14.45 – Seminarium magisterskie (I rok filologii polskiej, studia II stopnia)

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach