Wizyta studyjna w Nansen Center for Peace and Dialogue w Lillehammer w Norwegii w dniach 9-15 grudnia2016

Dr Piotr Dejneka

Wizyta studyjna w Nansen Center for Peace and Dialogue W Lillehammer w Norwegii w dniach 11-15  grudnia2016.

Finansowanie z puli  Norway Grants (Fundusze Norweskie)

Środki rozdysponowane przez Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY
Numer dokumentu: FSS/2016/SV/W/0139

 

 

W dniach 9-15 grudnia 2016 odbyła się wizyta studyjna Dr Piotra Dejneki , adiunkta w katedrze  Teorii Kultury i Międzykulturowości Instytutu  Filologii Klasycznej i  Kulturoznawstwa WNH UKSW w Nansen Center for Peace and Dialogue W Lillehammer w Norwegii

Celami wizyty  Dr Dejneki  były;
1. Zapoznanie się z szerokim spektrum działalności Nansen Center for Peace and Dialogue NCPD, jako przykładu dobrych praktyk na polu rozwiązywania konfliktów, pojednania i afirmatywnego zarządzania migracją w celu wkomponowania nabytej wiedzy i doświadczeń w praktykę zawodową wykładowcy akademickiego w zakresie komunikacji kulturowej czasów najnowszych.
2.Wyymiana doświadczeń poprzez rozmowy bilateralne oraz przeprowadzenie szeregu wykładów dot. Problematyki wyzwań komunikacji kulturowej czasów najnowszych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki europejskiej, w tym: wyzwań migracyjnych, tożsamości Europy, oraz populizmu.´
3.Uzupełnienie całokształtu nabytej podczas wizyty wiedzy poprzez kwerendę biblioteczną w bibliotece Centrum, także w celu gromadzenia materiałów na poczet powstającej rozprawy badawczej.
4.Zaobserwowanie wzorowych praktyk w zakresie rozwiązywania konfliktów, pojednania i afirmatywnego zarządzania migracją, wymiana doświadczeń z ekspertami.´

Rezultaty  wizyty:

  1.  Dr Piotr Dejneka zapoznał się z szerokim spektrum działalności NCPD, jako przykładu dobrych praktyk na polu rozwiązywania konfliktów, pojednania i afirmatywnego zarządzania migracją.
  2.  Wymanił doświadczenia  na polu zarządzania migracją, rozwiązywania konfliktów, pojednania zwłaszcza po transformacjach społeczeństw na skutek wojen czy głębokich zmian systemów politycznych.( Wykłady Dr Piotra Dejneki, prezentacje i warsztaty Dyrektora Nansen Center Alfredo Zamuno oraz Koordynatorów  The Nansen Dialogue Nertweork dr Steinara Bryna oraz  Christiane Sehauseen, wspólne warsztaty Theresy Pan Hosley Chinese Reconciliation Project Tacoma US (wyróżnienie za rok 2016  pokojowej  nagrody  Nobla)  tyczące pojednania i pamięci historycznej przykłady europejskie (dr Piotr Dejneka) oraz amerykańskie (Therese Pan Hosley). 10.122016 –program w Nansen Academy poza oficjalnym planem wizyty.

 

Warsztaty z dr Steinarem Brynem tyczące metod prowadzenia dialogu międzykulturowego i pojednania po  konfliktach zbrojnych na przykladzie prac The Nansen Dialogue Nertweork.