glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Anna Krasowska, dr

DANE PERSONALNE

 

IMIĘ I NAZWISKO

Anna Krasowska

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

adiunkt

ADRES E-MAIL

a.krasowska@uksw.edu.pl

 

WYKSZTAŁCENIE

 

2004 ? magisterium, filologia polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski

2010 ? doktorat, nauki humanistyczne, językoznawstwo, Katolicki Uniwersytet Lubelski

2011-2012 ? Studium Podyplomowe ?Glottodydaktyka polonistyczna ? nauczanie języka polskiego
                       jako obcego?, Uniwersytet Warszawski

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 

kabaret literacki, komizm słowny, szmonces, nazewnictwo Żydów

 

DOROBEK NAUKOWY ? PUBLIKACJE

 

2010

 • (rec.) B. Grochala, Od Zielonego Balonika do Ani Mru Mru. Kabaretowa tradycja
  i nowoczesność. Aspekty językowe,  ?
  Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe PWSZ w Zamościu? 2010, nr 1(2), s. 275-281.

 

2011  

 • Obraz Żyda w szmoncesie kabaretowym, ?Prace Językoznawcze? 2011, z. 13, s. 125-139.
 • Gry z cenzurą w kabarecie literackim II połowy XX wieku, [w:] Zanurzeni w historii, zanurzeni w kulturze. Literatura czasów PRL-u o PRL-u, red. M. Karwala, B. Serwatka, Kraków 2011, 
  s. 379-392.

 

2012

 • Metatekstowe strategie komunikacyjne na przykładzie tekstów kabaretu Potem, ?Roczniki Humanistyczne? 2012, t. LX, s. 123-131.

 

DOROBEK NAUKOWY ? KONFERENCJE

 

2011

 • Język pisarzy III: problemy metajęzyka i metatekstu, Warszawa, 9-10.10.2011 r. (referat: Gry metatekstowe w kabarecie literackim na przykładzie twórczości wybranego tekstera)
 • Zanurzeni w historii, zanurzeni w kulturze. Literatura czasów PRL-u o PRL-u, Kraków,
  24-25.11.2011 r. (referat: Gry z cenzurą w kabarecie literackim II połowy XX wieku)

 

2012

 • Dziecko żydowskie, Zamość, 16-17.10.2012 r. (referat: Obraz dziecka żydowskiego
  w szmoncesie kabaretowym
  )

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 

2005 ? Wyróżnienie w Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą pracę magisterską

 

 INNE AKTYWNOŚCI

 

Egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lektor języka polskiego jako obcego w Szkole Języka i Kultury Polskiej UKSW

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach