Katedra Muzeologii

 

Kierownik Katedry Muzeologii: prof. UKSW dr hab. Małgorzata Wrześniak

Pracownicy: prof. UKSW dr hab. Piotr Majewski

dr Beata Skrzydlewska

dr Anna Wiśnicka

Współpracownicy:

prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak

dr Magdalena Białonowska

dr Mirosław Borusiewicz

 

 

Katedra Muzeologii w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa WNH UKSW w Warszawie prowadzi:

1. Specjalizację Muzeologiczną na poziomie studiów licencjackich i  magisterskich (program w zakładce strefa studenta).

2. Studia dzienne pierwszego stopnia (licencjackie) na Kierunku Muzeologia (program w zakładce strefa studenta).

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach