Komisje WNH oraz Pełnomocnicy Dziekana

Komisja ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej

Prof. UKSW dr hab. Dorota Muszytowska - Prodziekan, Przewodnicząca Komisji

Prof. dr hab. Piotr Mitzner - Zastępca Przewodniczącej Komisji

Prof. UKSW dr hab. Beata Gaj

Prof. UKSW dr hab. Anna Czajka-Cunico

Prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska

Prof. UKSW dr hab. Małgorzata Wrześniak

Prof. UKSW dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska

Dr Małgorzata Burta

Dr Magdalena Woźniewska-Działak

Dr Julia Krauze - sekretarz Kamisji ds. współpracy krajowej i zagranicznej

Mgr Maria Cerba - sekretarz Komisji ds. badan naukowych

 

Komisja ds. dydaktycznych

Dr hab. Anna Kozłowska - Przewodnicząca Komisji

Prof. UKSW dr hab. Piotr Majewski - Zastępca Przewodniczącej Komisji

Prof. UKSW dr  hab. Dominika Budzanowska-Weglenda

Dr Małgorzata Burta

Dr Piotr Jakubowski

Dr hab. Tomasz Korpysz

Dr Ewa Nicewicz-Staszowska

Dr Leonardo Masi

Dr hab. Anna Zajchowska-Bałtromiuk

Dr Magdalena Bober-Jankowska - Sekretarz Komisji

Przedstawiciel studentów i doktorantów

 

 

Komisja ds. jakości kształcenia

prof. dr hab. Wojciech Kudyba - Przewodniczący Komisji

prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski - Zastępca Przewodniczącego

s. Prof. UKSW dr hab. Wiesława Tomaszewska

ks. prof. UKSW dr hab. Jerzy Sikora

dr Olga Broniś

dr Evangelina Skalińska

dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk

dr Anna Wróblewska - Sekretarz Komisji

Karolina Rempalska - Przedstawiciel studentów i doktorantów

 

Komisja ds. kadr naukowych i odznaczeń

Prof. dr hab. Krzysztof Koehler - Przewodniczący Komisji

Prof. UKSW Dorota Kielak - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski – Dziekan

Prof. UKSW dr hab.  Piotr Majewski

dr hab. Anna Kozłowska

Prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski

Prof. UKSW dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda

Dr Magdalena Złocka-Dąbrowska

Dr hab. Katarzyna Jażdżewska - Sekretarz Komisji

 

 

Komisja ds. organizacyjnych, wydawniczych i finansowych

Prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski - Dziekan, Przewodniczący Komisji

Prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak

Prof. UKSW dr hab. Dorota Muszytowska

Dr Paweł Stangret

Dr Filip Doroszewski

Dr hab. Tomasz Korpysz

Dr Leonardo Masi

Dr Kama Pawlicka  -  Sekretarz Komisji

 

Wydziałowa Rada Biznesu

Prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski - Dziekan, Przewodniczący Rady

Prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski - Zastępca Przewodniczącego Rady

Prof. UKSW dr hab. Piotr Majewski

Prof. UKSW dr hab. Małgorzata Wrześniak

Dr Tomira Chmielewska-Ignatowicz

Dr Anna Wróblewska

Dr Beata Garlej - Sekretarz Rady

 

Kierownik Studiów Doktoranckich - prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska

Kierownik Studiów Niestacjonarnych - prof. UKSW dr hab. Joanna  Zajkowska

 

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. promocji Wydziału - dr Julia Krauze

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds programu Erasmus - studenci- dr hab. Anna Zajchowska-Bałtromiuk

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds programu Erasmus - pracownicy - dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. sprawozdawczości naukowej w systemie POL-on - dr Kama Pawlicka

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. sprawozdawczości naukowej w systemie OSF - dr Małgorzata Ślarzyńska

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 - dr hab. Marcin Jewdokimow

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. badań i współpracy międzynarodowej  - dr Tomira Chmielewska-Ignatowicz

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. redagowania, aktualizacji, umieszczanie informacji na stronie internetowej IFKiK na Wydziale Nauk Humanistycznych na kadencję 2016-2020

- dr Piotr Jakubowski

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. Praktyk na kadencję 2016-2020 - dr Małgorzata Furgała

Przedstawiciel Wydziału Nauk Humanistycznych w Radzie Studium Języków Obcych na kadencję 2016-2020 - dr Olga Broniś

Przedstawiciel Wydziału Nauk Humanistycznych w Radzie Bibliotecznej  na kadencję 2016-2020 - prof. UKSW dr hab. Magdalena Saganiak

Koordynator Programu Erasmus ds. studentów na Wydziale Nauk Humanistycznych na kadencję 2016-2020- dr hab. Anna Zajchowska-Bałtromiuk

Koordynator Programu Erasmus ds. nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Humanistycznych na kadencję 2016-2020 - dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk

 

 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach