Komisje WNH oraz Pełnomocnicy Dziekana


Komisja ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej:

Prof. UKSW dr hab. Małgorzata Wrześniak- przewodnicząca

Prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska- wiceprzewodnicząca

S. prof. UKSW dr hab. Wiesława Tomaszewska

Prof. UKSW dr hab. Anna Kozłowska

Prof. UKSW dr hab. Agnieszka Bender

Prof. UKSW dr hab. Beata Gaj

Prof. UKSW dr hab. Anna Czajka-Cunico

Prof. UKSW dr hab. Joanna Pietrzak-Thébault

Dr Filip Doroszewski

Dr Magdalena Woźniewska-Działak

Dr Julia Krauze- sekretarz Komisji ds. współpracy krajowej i zagranicznej

Mgr Maria Cerba- sekretarz Komisji ds. badań naukowych

 

 

Komisja ds. dydaktycznych:

Prof. UKSW dr hab. Tomasz Korpysz- przewodniczący

Prof. UKSW dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska

Dr Piotr Jakubowski

Dr Ewa Nicewicz-Staszowska

Dr Kama Pawlicka

Przedstawiciel studentów i doktorantów

 

Komisja ds. jakości kształcenia:

Prof. UKSW dr hab. Agnieszka Bender - przewodnicząca

Prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski - wiceprzewodniczący

Prof. UKSW dr hab, Raoul Bruni

Prof. UKSW dr hab. Beata Garlej

Prof. UKSW dr hab. Piotr Weiser

Dr Anna Krasowska

Dr Evangelina Skalińska

Przedstawiciel studentów i doktorantów

 

Komisja ds. kadr naukowych i odznaczeń:

Prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska- przewodnicząca

Prof. UKSW dr hab. Katarzyna Jażdżewska- sekretarz

Prof. UKSW dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda

Prof. UKSW dr hab. Piotr Majewski

Prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk

Prof. UKSW dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk

Dr Magdalena Złocka-Dąbrowska

 

Komisja ds. organizacyjnych, wydawniczych i finansowych

Prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak- przewodnicząca

Prof. UKSW dr hab. Anna Kozłowska- wiceprzewodnicząca

Prof. UKSW dr hab. Małgorzata Wrześniak

S. prof. UKSW dr hab. Wiesława Tomaszewska

Prof. UKSW dr hab. Joanna Komorowska

Prof. UKSW dr hab. Tomasz Korpysz

Prof. dr hab. Wojciech Kudyba

Prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski

Dr Leonardo Masi

Dr Paweł Stangret

Dr Karolina Zioło-Pużuk

 

Wydziałowa Rada Biznesu

Prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak- przewodnicząca

Prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski- wiceprzewodniczący

Prof. UKSW dr hab. Beata Gaj

Prof. UKSW dr hab. Beata Garlej- sekretarz

Prof. dr hab. Krzysztof Koehler

Prof. UKSW dr hab. Piotr Majewski

Prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski

 

Pełnomocnicy Dziekana  Wydziału Nauk Humanistycznych

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. programu ERASMUS – studenci – dr Anna Wiśnicka

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. programu ERASMUS – pracownicy – dr Piotr Dejneka

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. sprawozdawczości naukowej w systemie POL-on
– dr Kama Pawlicka

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. sprawozdawczości naukowej w systemie OSF
– dr Małgorzata Ślarzyńska

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. systemu informacji naukowej
– dr Małgorzata Ślarzyńska

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. praktyk – dr Małgorzata Furgała

Pełnomocnik Dziekana  Wydziału Nauk Humanistycznych  ds. promocji w mediach społecznościowych
– dr Łukasz Kucharczyk

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. User Experience: doświadczenie użytkownika
– dr Agnieszka Smaga

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych  ds. promocji Wydziału Nauk Humanistycznych
– dr Julia Krauze

 

Przedstawiciele Wydziału Nauk Humanistycznych

Przedstawiciel Wydziału Nauk Humanistycznych w Radzie Studium Języków Obcych – dr Olga Broniś

Przedstawiciel Wydziału Nauk Humanistycznych w Radzie Bibliotecznej – prof. ucz. dr hab. Magdalena Saganiak

 

Koordynatorzy Wydziału Nauk Humanistycznych

Koordynator Programu Erasmus ds. nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Humanistycznych – dr Piotr Dejneka

 

 

 


 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach