Rozprawy doktorskie i recenzje

Zapraszamy do zapoznania się z recenzjami rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Bober-Jankowskiej, doktorantki prof. UKSW dra hab. Tomasza Chachulskiego.

Tytuł rozprawy: Proza diariuszowa Adama Naruszewicza

Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa - do pobrania

                     prof. dr hab. Barbara Wolska (Uniwersytet Łódzki) - do pobrania

* * *

Zapraszamy do zapoznania się z recenzjami rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Niemirycz, doktorantki prof. dra hab. Krzysztofa Dybciaka.

Tytuł rozprawy: Poezja i biografia Barbary Sadowskiej (1949-1986)

Recenzenci: prof. dr hab. Dorota Heck (Uniwersytet Wrocławski) - do pobrania

                       prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba - do pobrania

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach