Rozprawy doktorskie i recenzje

Zapraszamy do zapoznania się z recenzjami rozprawy doktorskiej mgr Katarzyna Bałdyga, doktorantki prof. prof. dr hab. Bernadetty Kuczery-Chachulskiej.

Tytuł rozprawy: Św. Tomasz z Akwinu i jego myśl w twórczości Czesława Miłosza - inspiracja, wzór, czy punkt odniesienia?

 

Recenzenci: dr hab. prof. IBL PAN Elżbieta Kiślak - do pobrania

                       dr hab. prof. KUL Andrzej Tyszczyk - do pobrania

 

* * *

Zapraszamy do zapoznania się z recenzjami rozprawy doktorskiej mgr Agaty Mikołajko, doktorantki prof. UKSW dr hab. Anny Szczepan-Wojnarskiej.

Tytuł rozprawy: Modernistyczna seria przekładowa „Odysei”. Tłumaczenie jako odzwierciedlenie Bachtinowskiego obrazu dołu materialno-cielesnego

 

Recenzenci: dr hab. Agnieszka Adamowicz Pośpiech (UŚ)

 

                       dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska (UMK)

 

* * *

Zapraszamy do zapoznania się z recenzjami rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Przybyły, doktorantki prof. UKSW dr hab. Doroty Kielak.

Tytuł rozprawy: Stary Testament w twórczości literackiej Stanisława Brzozowskiego

Recenzenci: prof. dr hab Maria Jolanta Olszewska (UW) - do pobrania

 

                        prof. KUL dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska (KUL) - do pobrania

 

 

 

* * *

Zapraszamy do zapoznania się z recenzjami rozprawy doktorskiej mgr Viry Neszew, doktorantki prof. UKSW dr hab. Doroty Kielak.

Tytuł rozprawy: Polsko-ukraińskie kontakty literackie we Lwowie na przełomie XIX i XX wieku

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Paczoska (UW) - do pobrania

                       prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (KUL) - do pobrania

 

* * *

Zapraszamy do zapoznania się z recenzjami rozprawy doktorskiej mgr Doroty Dąbrowskiej, doktorantki prof. UKSW dr hab. Anny Czajki-Cunico.

Tytuł rozprawy: Między perswazją a dialogiem. Problematyka polskości w wybranych tekstach kultury powstałych po 1989 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska-Janusz (IBL) – do pobrania

prof. dr hab. Maciej Urbanowski (UJ) – do pobrania

                      

* * *

Zapraszamy do zapoznania się z recenzjami rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Partyki, doktorantki prof. UKSW dra hab. Tomasza Chachulskiego.

Tytuł rozprawy: Przemiany podmiotu mówiącego w oświeceniowym dzienniku podróży

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Dąbrowski (UJ) – do pobrania

 

                       dr hab. Agata Roćko (IBL) – do pobrania

                      

* * *

Zapraszamy do zapoznania się z recenzjami rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Kucharczyka, doktoranta prof. UKSW dr hab. Magdaleny Saganiak.

Tytuł rozprawy: Granice ciała. Somapoetyka w twórczości Stanisława Lema

 

Recenzenci: prof. dr hab. Dorota Heck - do pobrania

                       dr hab. prof. KUL Andrzej Tyszczyk - do pobrania

                      

* * *

Zapraszamy do zapoznania się z recenzjami rozprawy doktorskiej mgr Kamy Pawlickiej, doktorantki prof. UKSW dra hab. Jacka Kopcińskiego.

Tytuł rozprawy: „Projekt Legnica”, czyli budowanie tożsamości mieszkańców Legnicy poprzez działalność Teatru im. Heleny Modrzejewskiej. Spektakle, dramaturgia, akcje społeczne

Recenzenci: prof. UKSW dr hab. Piotr Majewski – do pobrania

                      dr hab. Dorota Fox (UŚ) - do pobrania

 

* * *

Zapraszamy do zapoznania się z recenzjami rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Bober-Jankowskiej, doktorantki prof. UKSW dra hab. Tomasza Chachulskiego.

Tytuł rozprawy: Proza diariuszowa Adama Naruszewicza

Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa - do pobrania

                     prof. dr hab. Barbara Wolska (Uniwersytet Łódzki) - do pobrania

* * *

Zapraszamy do zapoznania się z recenzjami rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Niemirycz, doktorantki prof. dra hab. Krzysztofa Dybciaka.

Tytuł rozprawy: Poezja i biografia Barbary Sadowskiej (1949-1986)

Recenzenci: prof. dr hab. Dorota Heck (Uniwersytet Wrocławski) - do pobrania

                       prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba - do pobrania

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach