Rozmowy studentów i doktorantów, słuchowiska

NORWID

Czy poezja C.K. Norwida naprawdę jest trudna i skomplikowana? Co może mieć wspólnego rock i poezja romantyczna?  Muzyczne interpretacje twórczości Norwida – rozmowa z dr Ewangeliną Skalińską, literaturoznawczynią. Audycję przygotował Jacek Gwiazdowicz.    

 

NIEŻYJĄTKA

Na brzegu Jarynia. Powieść demonologiczna – z tłumaczką powieści Halyną Dubyk , Agata Mikołajko i Łukasz Kucharczyk rozmawiają o jej strategiach translatorskich, historii powstawania tłumaczenia powieści, jej specyfice gatunkowej oraz  możliwościach słowiańskiej fantasy.

Część 1                                    Część 2

 

 

GRIGOROVA

Literatura Europy Środkowo-Wschodniej wobec modernizmu. Rozmowa z prof. Margretą Grigorovą, badaczką literatury słowiańskiej, tłumaczką Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Romana Honeta, Juliana Tuwima, Marka Bieńczyka, Kazimierza Nowaka. Audycję przygotowali i poprowadzili Agata Mikołajko i Jakub Jurkowski.

Część 1                                Część 2                                       Część 3 

 

ECKE

Polsko-amerykańskie rozmówki o kulturze, literaturze i języku. Prof. Jeremy Scott Ecke, gość konferencji Tłumaczenie poezji – negocjowanie wyobraźni. W poszukiwaniu formy (Poetry Translation – Negotiating of Imagination. Quest for Form) oraz prowadzący warsztaty On the Transmission and Translation of Metrical Form, opowiada o swojej perspektywie literacko-badawczej Agacie Mikołajko, Ewie Szymańskiej, Jakubowi Jurkowskiemu.

Część 1                                 Część 2                                     Część 3 

 

KOVACIK

Scattering the Dark –  prof. Karen Kovacik rozprasza poetycką ciemność w rozmowie z Agatą Mikołajko i Jakubem Jurkowskim. Audycja porusza kwestie creative writing, przekładu, współczesnej poezji w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

Część 1                              Część 2 

 

SZYMBORSKA

"Niektórzy lubią poezję" - rozmowa z dr hab. Michałem Rusinkiem. Asumptem do niej była wydana przez sekretarza noblistki książka "Nic zwyczajnego. O poezji Wisławy Szymborskiej". Audycję przygotowali i poprowadzili Agata Mikołajko i Jakub Jurkowski

Część 1                              Część 2  
 

 

KUDYBA 

Wojciech Kudyba w krótkiej rozmowie z Katarzyną Wójcik o jego wydanej w 2015 roku powieści Nazywam się Majdan. W drugiej części audycji melorecytacja fragmentu książki przez autora. 

 

DAKOWICZ

O co pyta kultura? Na czym się koncentruje? Co to znaczy, że literatura jest naturalnym rezerwuarem pamięci? – na te oraz inne pytania – odnoszące się bezpośrednio do swojej twórczości, odpowie poeta i badacz literatury Przemysław Dakowicz w rozmowie Literatura jako pytanie o tożsamość. Audycję przygotowały i poprowadziły Aleksandra Karkowska-Rogińska i Agata Mikołajko. 

 

KNIAŹNIN

Kniaźnin na honorowym miejscu - z prof. Rolfem Fieguthem, niemieckim slawistą, badaczem twórczości m.in. J. Kochanowskiego, S. Grabowieckiego, C.K. Norwida, W. Gombrowicza, tłumaczem literatury polskiej na język niemiecki - o życiu i poezji Franciszka Dionizego Kniaźnina rozmawia Magdalena Partyka. 

 

GENTLEMAN

Współczesny gentleman. Czy on istnieje? Z Kubą Graczykiem - pracownikiem najstarszej w Polsce pracowni krawieckiej - rozmawia Katarzyna Kozłowska.  

 

Wyjazdy za granicę

Wyjazdy zagraniczne studentów. Plusy, minusy, obawy związane z wielomiesięcznymi lub kilkuletnimi wyjazdami. Ze studentami z zagranicy rozmawiały Elżbieta Skorzecka i Dominika Spodar. 

 

Studia na kierunku filologia włoska

Filologia Włoska to stosunkowo nowy kierunek na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak wygląda studiowanie Italianistyki ze strony wykładowców i studentów? – pytały Karolina Werczyńska oraz Aleksandra Piwko

MASI          

 

KRAUZE     

 

STUDENCI  

 

Studencki Teatr Radiowy

Studencki Teatr Radiowy czyli czytanie najnowszej dramaturgii polskiej pod kierunkiem prof. Jacka Kopcińskiego i udziałem studentów Polonistyki oraz Kulturoznawstwa. Zapis spotkań poświęconych lekturze dramatu Ciało Moje autorstwa Marka Pruchniewskiego w opracowaniu muzycznym Michała Stawarza.

ROZMOWY 

FRAGMENT 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach