glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Studencko-doktorancka konferencja ?Strategie zarządzania projektami i instytucjami kulturalnymi?

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami Kultury zaprasza studentów i doktorantów  do zgłaszania referatów na konferencję poświęconą zarządzaniu kulturą. Zarządzanie kulturą jest popularną specjalnością na Kulturoznawstwie na WNH i stąd też pomysł na konferencję, która będzie okazją do zaprezentowania prac i badań doktorantów i studentów. Organizatorami konferencji są pracownicy Zakładu Zarządzania Kulturą: dr Anna Wróblewska i Kama Pawlicka  oraz członkowie Koła.

Do udziału w konferencji zaprosimy studentów i doktorantów w z całej Polski. Wśród podejmowanych przez prelegentów tematów znajdą się takie zagadnienia, jak:

- finansowanie przedsięwzięć kulturalnych

- przemysły kultury w Polsce i ich funkcjonowanie

- organizacja przedsięwzięć kulturalnych

- obywatel ? menedżer kultury a polityka kulturalna państwa

  • perspektywy rozwoju zarządzania kulturą w Polsce.

Opłata konferencyjna: 50 zł

 

Zgłoszenia należy przesyłać do 20 marca 2016 roku.  Wybór referatów  nastąpi do końca marca 2016 roku.

Termin: 16 maja 2016, UKSW, WNH, Warszawa, Dewajtis 5

 

Zgłoszenia  powinny zawierać następujące informacje:

Imię i nazwisko:

Status (student, doktorant, ew. stopień naukowy):

Adres do korespondencji:

Telefon:

E-mail:

Nazwa uczelni:

Tytuł referatu:

Tematyka referatu (słowa kluczowe):

Abstrakt (do 1000 znaków):

Organizator konferencji: Studenckie Koło Zarządzania Projektami Kultury UKSW oraz

Zakład Zarządzania Kulturą, Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

Komitet organizacyjny: dr Anna Wróblewska, mgr Kama Pawlicka oraz członkowie Koła

 

Zgłoszenia należy wysyłać do 20 marca 2016 roku do dr Anny Wróblewskiej: a.wroblewska@uksw.edu.pl

 

Zgłaszający referat zgadza się na publikację streszczenia w materiałach konferencyjnych oraz uiści opłatę w wysokości 50 zł brutto do dnia 15 kwietnia 2016 roku.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach