glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Piotr Jakubowski, dr

dr Piotr Jakubowski
pjakubowski@ymail.com

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE:
● Wicedyrektor Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa
● Adiunkt w Katedrze Teorii Kultury i Międzykulturowości
● Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
● Zastępca redaktora czasopisma "Załącznik Kulturoznawczy"
● Opiekun Koła Naukowego Kulturoznawców Culture On
● 
Sekretarz redakcji czasopisma "Zeszyty Naukowe CBES"

WYKSZTAŁCENIE
● Studia magisterskie i doktoranckie w Instytucie Kulturoznawstwa UAM.
● Doktorat: 2013, tytuł pracy: Narracyjne i antynarracyjne modele egzystencji w naukach humanistycznych i praktyce literackiej.
● Magisterium: 2009, tytuł pracy: Poetyka utraty. Historia, powieść
i mit w twórczości Williama Faulknera.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:
Semiotyka kultury, kultura wizualna, nowe media, międzykulturowość i problemy uchodźstwa, filozoficzne aspekty literatury i filmu.

DOROBEK NAUKOWY 
Granty badawcze
● Narodowe Centrum Nauki, program SONATA, projekt badawczy nr 2016/23/D/HS2/03442: Konstruowanie wizerunku uchodźców w polskim dyskursie publicznym. Kierownik projektu

Monografie naukowe
● Pułapki tożsamości. Między narracją a literaturą, Universitas, Kraków 2016, 336 s

Redakcja naukowa
● Wobec doświadczenia, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2017, nr 16/17 (z: Anna Grzegorczyk,
Małgorzata Grzywacz, Rafał Koschany).

● Fenomen dobra,  „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2015, nr 13/14 (z: Anna Grzegorczyk).
● Fenomen mądrości, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2013, nr 10 (z: Elżbieta Adamiak, Anna Grzegorczyk).
● Wielcy artyści ucieczek. Eseje krytyczne o „Życiu i czasach Michaela K” J.M. Coetzeego w trzydziestą rocznicę publikacji powieści, Ha!art, Kraków 2013 (z: Małgorzata Jankowska).
● Afryka to ludzie, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2010, nr 6, (z: Rafał Koschany).

Artykuły
Etyka przeróbki. Internetowe reanimacje Omrana Daqneesha, "Załącznik Kulturoznawczy" 2017, nr 4, s. 339-358.
●  „Późny wiek” Kościoła. Uwagi na marginesie powieści Emmanuela Carrère’a „Królestwo”, „Zeszyty Naukowe CBES” 2017, nr 18: Fenomen chrześcijaństwa XXI wieku, red. M. Bernhardt, A. Grzegorczyk, s. 139-161.
● Uchodźcy jako kozioł ofiarny ver. 2.0. Figury i schematy internetowej mowy nienawiści wokół tzw. kryzysu uchodźczego, „Kultura – Media – Teologia” 2017, nr 29: Hejt i trolling w sieci, s. 87-113.
● Przeciw doświadczeniu, „Zeszyty Naukowe CBES” 2017, nr 16/17: Wobec doświadczenia / Fenomen Edyty Stein cz. 2, red. A. Grzegorczyk, M. Grzywacz, P. Jakubowski, R. Koschany, s. 81-95.
● Syndrom człowieka-opowieści – skryte przesłanki procesu fabularyzacji życia i ich nowomedialne wcielenie, „Studia Kulturoznawcze” 2016, nr 10, s. 57-72.
● Nieznośna lekkość pocieszenia, nieznośna miałkość protestu. Internetowe zmartwychwstania Aylana Kurdiego, „Załącznik Kulturoznawczy” 2016, nr 3, s. 300-340.
● Śmierć – tożsamość – obraz, w: Fotoesej. Testowanie granic gatunku, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, M. Jewdokimow, Warszawa 2016, s. 57-79.
● O dobrej literaturze, „Zeszyty Naukowe CBES” 2015, nr 13/14, „Fenomen dobra”, red. A. Grzegorczyk, P. Jakubowski, Poznań 2015, s. 343-364.
● 2 x 6 – 6 = 6. Na tropie zbrodni istnienia, w: Katedra Bolaño. Szkice krytyczne, red. W. Charchalis, A. Żychliński, Poznań 2015, s. 85-103.
● Piknik pod wiszącym krzyżem, czyli o karnawalizacji, współczesnych profanacjach artystycznych i „czymś jeszcze”, „Studia Kulturoznawcze” 2014, nr 2(6), „Apokryficzność, świętokradztwo, panmitologizm”, red. M. Jankowska.
● Niepokój Sartre’a, trwoga Abrahama, pies Dostojewskiego. Od tragizmu wyboru do egzystencjalnej hermeneutyki i powieściowej „mądrości niepewności”, „Załącznik Kulturoznawczy” 2014, nr 1, s. 369-395.
● Odnaleźć phronesis w aisthesis. Paul Ricoeur wobec samotności wyboru i działania, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2014, nr 12, W kręgu samotności, red. A. Kaczmarek, A. Kulig. K. Machtyl.
● Narracyjność (z punktu widzenia semiotyki kultury), „Studia Kulturoznawcze” 2013, nr 1(3), Semiotyka kultury, red. M. Kościańczuk, R. Koschany, s. 45-66.
● Opowieść mądrości. Rzecz o narracyjnych zakończeniach, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2013, nr 10, Fenomen mądrości, red. E. Adamiak, A. Grzegorczyk, P. Jakubowski, s. 185-203.
● K & Co. W kręgu literatury niekonsekwentnej, w: Wielcy artyści ucieczek. Eseje krytyczne o „Życiu i czasach Michaela K” J.M. Coetzeego w trzydziestą rocznicę publikacji powieści, red. P. Jakubowski, M. Jankowska, Ha!art, Kraków 2013, s. 189-212.
● Hermeneutyka umierania, „Zeszyty Naukowe CBES” 2012, nr 9: Wobec śmierci, red. A. Kaczmarek, A. Grzegorczyk, s. 97-118.
● Oblicze fantazji: Joel-Peter Witkin, „Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis” 2012, nr 112, Studia de Cultura III, red. B. Skowronek, s. 103-111.
● Granice użycia (to inni), „Przestrzenie Teorii” 2011, nr 16, s. 113-132.
●  J.M. Coetzee: Morfologia nieporozumienia (na przykładzie „Hańby”), „Kultura i Historia” 2011, nr 20, cz. II: Oblicza historii.
● Interpretacja w sukurs narracji. Przypadek „Mrocznego przedmiotu pożądania” Luisa Buñuela, „Kwartalnik Filmowy” 2010, nr 71/72 s. 217-229.
● Jak pisać, by nie kolaborować, jak czytać, by nie kolonizować?, „Zeszyty Naukowe CBES” 2010, nr 6: Afryka to ludzie, red. P. Jakubowski, R. Koschany, s. 175-191.
● Angelus Novus kontra bricoleur. Jak William Faulkner opowiadał swoją melancholię, w: W kręgu melancholii, red. A. Małczyńska i B. Małczyński, Inicjatywa Wydawnicza „Chiazm”, Opole – Wrocław 2010, s. 75-89.
● Sekretarz niewidzialnego. John Maxwell Coetzee, „Polonistyka” 2010, nr 7.
● Świat [z] książki czyli pisarz wołający o znak. Próba interpretacji ostatniego rozdziału „Elizabeth Costello” J. M. Coetzeego, „Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie” 2009, nr 24-27, s. 386-395.
● Nauczyciel a rozstaje dróg. Analiza relacji uczeń-mistrz w „Imieniu róży” Umberta Eco, „Polonistyka” 2009, nr 7, s. 35-41.
● W poszukiwaniu „trzeciego sensu”. Obraz filmowy w teorii (i praktyce) Andrieja Tarkowskiego jako przyczynek do estetyki Rolanda Barthes`a, „Kwartalnik Filmowy” 2008, nr 64, s. 68-79.

ORGANIZACJA
● 09-10.05.2017: Festiwal #NETmisja3: You wanna play a little game? (z: Culture On)
● 18-19.05.2016: Festiwal #NETmisja2: Ciemna strona Sieci (z: Culture On)
● 16-20.11.2015: Festiwal UPS: Ukswordzka Platforma Sztuki, vol. 1: Muzyka (z: Culture On)
● 02.06.2015: Festiwal #NETmisja: niezbędnik kreatywnego użytkownika (z: Culture On)
● 08.05.2015. Spotkanie dyskusyjne: Warszawa – stolica wielu kultur?
● 20.05.2013. Międzynarodowe Seminarium Komparatystyczne „Interpretatorzy: Czytając Bartleby’ego i Michaela K”

STRONY INTERNETOWE
https://uksw.academia.edu/PiotrJakubowski

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach