glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

dr Robert Pawlik

DANE PERSONALNE

 

IMIĘ I NAZWISKO:  Robert Pawlik

STANOWISKO: adiunkt

ADRES E-MAIL:  r.pawlik@uksw.edu.pl

 

WYKSZTAŁCENIE:

2007 - doktorat z historii filozofii na UW na podstawie pracy:

„Kosmos a polis. Obraz świata i świat polityki w Timajosie-Kritiaszu Platona”.

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Historia filozofii starożytnej: Platon

Teologia polityczna

Teorie sekularyzacji i nowoczesności

Ikonologia polityczna

 

PROWADZONE ZAJĘCIA:

Historia filozofii

Filozoficzne koncepcje kultury

 

 

WYKAZ PUBLIKACJI

Kierunki recepcji Timajosa-Kritiasza, Studia Antyczne i Mediewistyczne, 2 (37) 2003, s. 53-72.

Dwa ciała króla - średniowieczna metaforologia polityczna Ernsta H. Kantorowicza, Kronos, 4 (2008), s. 42-48.

Ernst H. Kantorowicz. Kalendarium życia i twórczości, Kronos, 4 (2008), s. 49-67.

Obraz świata jako problem polityczny – kosmologia polityczna platońskiego Timajosa-Kritiasza, [w:] Poznać, jak się rzeczy mają, Warszawa 2010, s. 89-102.

Bunt ofiary. Hiob jako bohater oświecenia w interpretacji René Girarda, [w:] Mitzner i A. M. Szczepan-Wojnarska (red.), Hiob biblijny, Hiob obecny w kulturze, Warszawa 2010, s. 177-189.

Od transcendencji do transgresji. Negatywna teologia polityczna Jacoba Taubesa, Kronos 2 (2010), s. 32-46.

Agamben i czas mesjański, 44. Magazyn Apokaliptyczny (2011), s. 83-93.

O detronizacji władz i zwierzchności. Myśl teologiczna Erika Petersona, 44. Magazyn Apokaliptyczny, 4 (2012), s. 73-89.

Paradoksy mesjanizmu i paradoksy sporu o mesjanizm, 44. Magazyn Apokaliptyczny, 5 (2012), s. 233-240.

Kierkegaard i asceza katolicka. O szkicu Erika Petersona „Kierkegaard i teologia protestancka”, Kronos, 4 (2012), s. 178-188.

Od pracy pojęcia do pracy metafory. O metaforologii Hansa Blumenberga, Kronos 2 (2013), s. 113-124.

Mowa symboli i mowa form. Edgar Wind i Leo Steinberg przeciw zeświecczaniu „Ostatniej Wieczerzy” Leonarda da Vinci, Stan Rzeczy 8 (2015), s. 92-116.

Le teologie politiche medievali e le loro ripercussioni novecentesche: Ernst Kantorowicz a confronto con Carl Schmitt e Erik Peterson, [w:] Ernst Kantorowicz (1895–1963). Storia politica come scienza culturale, a cura di  Thomas Frank, Daniela Rando, Pavia 2015, s. 18-43.

Ernst H. Kantorowicz i misteria nowożytnego państwa, P. Nowak (red.), Historia filozofii politycznej II, Warszawa 2015

Jacob Taubes - apokaliptyka w służbie rewolucji, P. Nowak (red.), Historia filozofii politycznej II, Warszawa 2015

 

RECENZJE I OMÓWIENIA:

Trójca Święta i neoplatonizm. Rec. z W. Beierwaltes, „Platonizm w chrześcijaństwie”, Studia Antyczne i Mediewistyczne, 2 (2003), s. 279-281.

Wynalazek filozofii teoretycznej. Na marginesie książki Antrei Wilson-Nightingale „Widowiska Prawdy: theoria w kontekście kulturowym”, Przegląd Filozoficzno-Literacki, 1 (2008), s. 189-198.

Platon jako filozof kryzysu. Na marginesie książki Erika Voegelina „Platon”, Kronos 4 (2010), s. 277 – 283.

Ojcostwo jako kruchy konstrukt kulturowy. „Zbrodnia kaprala Lortiego” Pierre'a Legendre, Kronos, 1 (2012), s. 253-259.

Bóg jako alegoria królów: zwolennicy i wrogowie, Stan Rzeczy 5 (2013), s. 265-279.

Obecność mitu Jezusa, czyli sceptyczna obrona apokaliptyki. „Jezus ośmieszony” Leszka Kołakowskiego, Znak 715 (2014), s. 89-91.

Poeta-wódz i wódz-artysta. O „Cesarzu Fryderyku II” Ernsta Kantorowicza, Przegląd Polityczny 132 (2015), s. 131-139.

Europa między Wergiliuszem a Marcjonem. „Europa. Droga rzymska” Rémi Brague’a, Kronos [w druku]

 

PRACE REDAKCYJNE:

Blok monograficzny poświęcony Hansowi Blumenbergowi „Kronos” 2 (2013)

Numer monograficzny „mowa symboli” „Stan Rzeczy” 8 (2015)

E. Kantorowicz, Misteria państwa.  [w druku]

„Therapeia. Askesis. Meditatio”. Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu  (wraz z K. Łapińskim i R. Tichym) [w druku]  

Erik Peterson,  Eschatologia i polityka. Szkice z dziejów teologii politycznej [w przygotowaniu]

 

 

REFERATY KONFERENCYJNE

 

Bunt ofiary. Hiob jako bohater oświecenia w interpretacji René Girarda. Konferencja „Hiob biblijny, Hiob obecny w kulturze’, Warszawa 2009.

Heroiczna śmierć Sokratesa. „Fedon” jako platońska polityka nieśmiertelności. XII Kolokwia platońskie, Kudowa, wrzesień 2011.

Eros i polis. Sokrates i Alkibiades w „Uczcie” Platona. XIII Kolokwia Platońskie, Wrocław, 11 maja 2012.  

Lud jako corpus mysticum. Ernst Kantorowicz i średniowieczna chrystologia polityczna”. Konferencja „Ciało jako polityczna stawka" Kraków 10 maja 2013.

Chrystus w mundurze imperatora. Ernst Kantorowicz i Erik Peterson o możliwości chrześcijańskiego oporu, Referat UKSW Warszawa 18 listopada 2013.

Asceza z ducha apokaliptyki. Erik Peterson o początkach chrześcijańskiej ascezy. Konferencja „Therapeia. Askesis. Meditatio. Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu”, Warszawa 1 marca 2014.

Mesjański nihilizm. Jacob Taubes o Pawłowym przewartościowaniu wszystkich wartości, Referta na IV Konferencja Interdyscyplinarna: Byt – nicość – nihilizm, Warszawa (UKSW),  25 kwietnia 2014 roku.

Political idolatry. Ernst Kantorowicz in the Debate on Secularization. 49th International Congress on Medieval Studies, Kalamazoo, 10 maja 2014.

Mimetic Rivalry and European History: René Girard and Ernst Kantorowicz on the Pope and the Emperor. COV&R Conference 2014. Fryzynga, lipiec 2014.

Artysta jako boski twórca. Ernst Kantorowicz o genezie renesansowego toposu. Konferencja „Genesis – Księga Rodzaju. „A Bóg widział, że wszystko co uczynił, było bardzo dobre” (Rdz 1, 31), UKSW Warszawa,  21 stycznia 2015.

Ernst Kantorowicz on the genesis of the modern state and the spirit of sacralisation, Seminarium “Theology and Social Science”, Instytut Myśli JPII, Warszawa 2 czerwca 2015.

 

 

PRZEKŁADY

 

E. H. Kantorowicz, Pro patria mori w średniowiecznej myśli politycznej, Kronos 4 (2008), s. 5-22.

E. H. Kantorowicz, Misteria państwa, Kronos, 4 (2008), s. 23-41.

J. Taubes, Dialektyka i analogia, Kronos 2 (2010) s. 5-13.

G. Agamben, Kościół i królestwo, 44. Magazyn Apokaliptyczny 3 (2011), s. 72-82.

J. Taubes, Tezy Scholema o mesjanizmie rozpatrzone na nowo, 44. Magazyn Apokaliptyczny, 5 (2012), s. 217-232.

E. Peterson, Kierkegaard i teologia protestancka, Kronos 4 (2012), s. 169-173.

J. Taubes: Cena za mesjanizm; Spór między judaizmem a chrześcijaństwem; O porządku symbolicznym nowoczesnej demokracji [w:] Apokalipsa i polityka. Eseje mesjańskie, Warszawa 2012.

J.C. Monod – Retoryczna koncepcja polityki. Zasada racji niedostatecznej u Blumenberga  i jej pascalowskie konsekwencje, Kronos 2 (2013), s. 98-112.

E. Wind, Obraz i tekst,  Stan Rzeczy 8 (2015), s. 77-81.

E. Wind, Wymowność symboli, Sten Rzeczy 8 (2015), s. 70-76.

E. Wind, Ostatnia wieczerza Leonarda da Vinci, Stan Rzeczy 8 (2015), s. 82-91.

E. Peterson, Początki chrześcijańskiej ascezy, [w:] „Therapeia. Askesis. Meditatio”. Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu [w druku].

E. Kantorowicz, Misteria państwa, Pro patria mori, Suwerenność artysty, Christus-Fiscus, Deus per naturam, deus per gratiam, Władza królewska w zderzeniu z naukowym prawoznawstwem [w:] E. Kantorowicz, Misteria państwa [w druku].

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach