KONFERENCJA EPIKUREIZM JAKO ALTERNATYWA FILOZOFICZNA, WARSZAWA UKSW 11 V 2016

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. ?Epikureizm jako alternatywa filozoficzna?, organizowaną przez Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Konferencja odbędzie się w środę 11 maja 2016 roku w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.
 
Zgłoszenia udziału w konferencji, wraz z tytułem i streszczeniem głównych tez wystąpienia 
(do 300 znaków), prosimy nadsyłać na adres e-mail: d.budzanowska@uksw.edu.pl  
r.pawlik@uksw.edu.pl do dnia 29 lutego 2016 roku.
 
CFP do ściągnięcia TUTAJ
 
 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach